Cinsiyet eşitliği sağlamada en başarısız ülkeler

BAREM’in global ortağı WIN International ile birlikte 39 ülkede gerçekleştirdiği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. İşte araştırmadan dikkat çekici detaylar...
24.03.2022 11:38 GÜNCELLEME : 24.03.2022 11:38

BAREM'in global ortağı WIN International ile birlikte 39 ülkede gerçekleştirdiği "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" araştırması gösteriyor ki; dünyada ve Türkiye'de işyerlerinde eşitlik henüz sağlanabilmiş değil. Daha çok erkekler Dünyada (yüzde 64) ve Türkiye'de (yüzde 60) iş yerinde eşitlik olduğuna inanırken, kadınlar arasında bu oran Dünyada yüzde 55'e, Türkiye'de yüzde 48'e düşüyor.

BAREM ve global ortağı WIN Grubu'nun, 39 ülkede 33.326 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada işyerlerinde kadın erkek eşitliğinin ne kadar sağlandığı ve kariyer fırsatları açısından eşitlik durumu sorgulandı. Eğitim ve gelir seviyesi arttıkça işyerinde cinsiyet eşitliği algısı artıyor, yaş yükseldikçe düşüyor.

Erkeklerin görüşü işyerinde eşitlik oranını artırıyor

Dünyada nüfusun yüzde 60'ı iş yerlerinde cinsiyet eşitliğinin sağlandığına inanıyor, yüzde 34'ü ise buna ikna olmuş değil. Erkekler (yüzde 64) kadınlara (yüzde 55) göre eşitliğe ulaşıldığına daha yüksek oranda inanıyorlar. Eşitliğin sağlandığını düşünenlerin oranı yaş arttıkça azalıyor; 18-24 yaş grubunda yüzde 63 iken, 65 yaş ve üzerinde yüzde 48'e düşüyor. Eğitim yükseldikçe oran da artıyor, eğitimsiz ve temel eğitimli grupta yüzde 55 iken en üst eğitim grubunda yüzde 65'e çıkıyor. Paralel şekilde en alt gelir grubunda yüzde 54 olan oran, en üst gelir grubunda yüzde 65'e yükseliyor. Tam gün çalışanlar arasında yüzde 65 olan oran, ev kadınlarında yüzde 53'e, işsizlerde yüzde 49'a kadar düşüyor. Türkiye'de işyerinde kadın erkek eşitliği sağlandığını düşünenlerin oranı ise yüzde 54. Bu oranla Türkiye 39 ülke arasında 30. sırada. Kadınlar (yüzde 48) ve erkekler (yüzde 60) arasında eşitliğin gerçekleştiğine inananlar arasındaki fark çarpıcı.

Yüzde 14, kadınların daha avantajlı olduğunu düşünüyor

Dünya nüfusunun yüzde 60'ının işyerinde cinsiyet eşitliğinin sağlandığına inandığını ortaya çıkaran araştırmada eşitlik, iş ve kariyer fırsatları açısından da değerlendirildi. Toplamda, nüfusun yüzde 37'si iş ve kariyer söz konusu olduğunda kadınların erkeklerle aynı fırsatlara sahip olduğuna inanıyor; bu oran kadınlarda biraz daha düşük (yüzde 32). Ancak hem toplamda, hem de kadınlar arasında kadınların erkeklerden daha az fırsata sahip olduğuna inanlar daha yüksek oranda (toplamda yüzde 45, kadınlar arasında yüzde 55). Kadınların daha fazla fırsata sahip olduğuna inanan küçük bir kesim de (toplamda yüzde 14, kadınlarda yüzde 10) mevcut. Türkiye, kadınların erkeklere göre daha az iş ve kariyer fırsatı elde ettiğini düşünenlerin oranına (yüzde 55) göre, 39 ülke arasında 12. sırada. Bu oran kadınlar arasında yüzde 66'ya çıkıyor. Bu da Türkiye'de 3 kadından ikisinin iş ve kariyer fırsatları açısından erkekler kadar şanslı olmadığını düşündüğünü gösteriyor. Öte yandan Türkiye'de kadınlara daha çok iş ve kariyer fırsatı olduğunu düşünlerin oranı (yüzde 25) dünya ortalamasına (yüzde 14) göre daha yüksek. Ayrıca Türkiye'de bu oran erkekler arasında çok daha yüksek (yüzde 34). Türkiye'de kariyer açısından eşitlik olduğuna inananların oranı ise yalnızca yüzde 18 ve 39 ülke arasında 38. sırada.

İşyerinde cinsiyet eşitliğinde en düşük oranlar Japonya'da…

İşyerinde cinsiyet eşitliğinde en yüksek oranlar Asya Pasifik ülkelerinde iken, en düşük oranlar Japonya'da. Dünyada, işyerlerinde kadın erkek eşitliğine ulaşılmıştır diyenlerin global ortalaması yüzde 60. Yüzde 84 ile bu düşünceye en fazla Vietnam katılıyor. Vietnam'ı ise Hindistan (yüzde 80), Filipinler (yüzde 78), Finlandiya (yüzde 78), Endonezya (yüzde 73) takip ediyor. Bu düşünceye en düşük oranla (yüzde 30) katılan ise Japonya. İşyerlerinde kadın erkek kariyer fırsatları eşittir diyenlerin global ortalaması ise yüzde 37. Kariyer fırsatlarının eşit olduğunu düşünen ülkeler sırasıyla; Çin (yüzde 79), Vietnam (yüzde 69), Endonezya (yüzde 63), Filipinler (yüzde 59), Hong Kong (yüzde 58). Japonya yüzde 12 oranla bu düşünceye katılan ülkeler arasında sonuncu sırada. Türkiye, kariyer fırsatlarının eşit olduğuna inanan ülkeler arasında yüzde 18 oranla, 39 ülke arasında 38.sırada.

Araştırma Künyesi: Araştırma 15 Ekim-18 Aralık 2021 tarihleri arasında 39 ülkede 33.326 kişiyle çeşitli yöntemlerle görüşülerek gerçekleştirildi.Türkiye'de 25 Ekim – 30 Kasım2021 tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle 1003 kişiyle görüşüldü.

BİZE ULAŞIN