Faiz oranlarında gözler mevduatta

Mevduat faizlerinde 20 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 30 oranı aşılınca tüm gözler, bu alana çevrildi. TL mevduatın toplam içindeki payı hızla artarken bir yandan da Kur Korumalı Mevduata ilginin artarak devam edeceği belirtiliyor.
01.06.2023 11:49 GÜNCELLEME : 01.06.2023 11:49

PARA FİNANS/ BARIŞ ERGİN Türkiye'de son dönemde Kur Korumalı Mevduata (KKM) olan ilginin artması, bu alanda yeni rekorların gelmesini sağlarken, mevduat faizlerinde de önemli seviyeler dikkat çekiyor. Mevduat faizlerinde artış eğilimi, uzun süredir görülmeyen bir sınırın aşılmasına neden oldu. Bankalardaki mevduatların önemli kısmını oluşturan bir-üç ay arası yani kısa vadeli olarak tanımlanan faiz oranı 20 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Son olarak 2003'te yüzde 30'un üzerine çıkan mevduat faizi ilk kez bu seviyeyi geride bıraktı.

Merkez Bankası verilerine göre mevduatta ağırlıklı bölümü oluşturan bir-üç ay arası mevduatlarda faiz, 12 Mayıs haftası itibarıyla yüzde 30'un üzerine çıktı. Bu rakamla birlikte Ekim 2003'ten bu yana ilk kez yüzde 30 seviyesinin üzeri görüldü. Mevduat faizlerinin grafiğine bakınca 2003 yılından bu yana düşüş ivmesi görülüyor. Tek istisnai durum, küresel finans kriz döneminde yaşanmıştı. O dönemde küresel krizin Türkiye'ye en az etki etmesini sağlama adına alınan önlemler ile birlikte faiz oranları artmış, ancak daha sonra yeniden aşağı yönlü ivmesine devam etmişti. Hatta yüzde 6'lar seviyesi de görülmüştü. Kısa vadeli mevduatlarda 2018 Eylül ayında yüzde 27'ler görülmüştü.

TL MEVDUAT ORANI YÜZDE 60'LARDA

BDDK verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatlarının yüzde 37'si bir-üç ay arası vadeli mevduatlarda. 12 Mayıs itibarı ile mevduat bankaları genelinde TL mevduat oranı yüzde 60 seviyesinde. Bu oran kamu mevduat bankaları için yüzde 65.4 düzeyindeyken, özel mevduat bankaları için yüzde 57.1 ve yabancı mevduat bankaları için yüzde 63.6 oldu. TL mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı için 2023 yılında yüzde 60 hedeflediğini açıklamış, bu seviyeye yaklaşılması sonrası 7 Nisan'da açıkladığı yeni düzenlemelerle bu oranı yüzde 60-70 aralığında tutmayı hedeflediğini işaret etmişti.

KUR KORUMALI MEVDUATTA REKOR

Son dönemde düzenlemelerle cazibesi artırılan Kur Korumalı Mevduatta (KKM) da haftalık rekor artışlar sürüyor. 12 Mayıs haftasında KKM hesapları 2.34 trilyon TL'ye çıktı. KKM hesaplarının toplamı böylece bugünkü kurla 120 milyar doları aştı.18 Mayıs haftasında KKM'de 51 milyar 414 milyon liralık artış yaşandı. 12 Mayıs haftasında 143 milyar 631 milyon lira ile rekor düzeyde bir artış kaydedilmişti. Geçen yıl sonundan bu yana 931 milyar 452 milyon liralık artış yaşandı. KKM ile yabancı para mevduatın toplam mevduatın yüzde 62.7'sine kadar gelmiş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz hafta kur korumalı mevduat hesaplarının uygulamaya alındığı 2021 yılında döviz kurlarında istikrara katkı sağladığını belirterek, "KKM uygulaması devreye alınmamış olsaydı ve döviz kurundaki artış ve dalgalanma aynen devam etseydi; bunun ülkemiz dış borç stoku üzerindeki negatif etkisi yüksek olurdu ve reel piyasaların gelişimi de önemli ölçüde sekteye uğrardı" dedi. KKM'nin TL mevduatların ortalama vadesinin uzamasına katkı sağlamasıyla bankacılık sektöründe vade uyumsuzluğunun da azaldı. KKM uygulamasının bütçeye maliyeti de giderek azalmaya devam ediyor. Toplamda 95.3 milyar liralık bir etkisi oldu.

KKM'DE TALEP ARTIŞ EĞİLİMİNDE

Bundan sonrası için uzmanların görüşü; KKM'de talebin artış eğilimini sürdüreceği ve aynı zamanda faiz oranlarının da artacağı yönünde. Dinamik Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Seçim sonrası durum tamamen uygulanan politikalar ve bunların amacına bakar. Politika faizi kullanılmamaya devam edilir, döviz de baskılanmak istenirse bu tip önlemler ve bankaların buna karşı mevduata yüksek faiz vermesi ortamı devam eder. KKM faiz oranları daha da yükselecektir. Hem yüksek getiri fırsatı hem de dövize karşı garantili bir enstrüman olmasından dolayı yatırımcı eğiliminin de buraya yönleneceğini düşünebiliriz. Burada banka bilanço riskleri de devreye girer, çünkü bankalar görev zararlı kredi vermek istemedikleri ve tahvil almak istemedikleri için kredileri kısıyorlar ve mevduat faizlerini yükseltiyorlar. Uzun süreli olarak devam ettirilmesi bilançoları zorlar" dedi.

VATANDAŞIN TL MEVDUAT PAYI YÜZDE 56

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektöründe gerçek kişilerde TL mevduat oranı yüzde 56.75 seviyesinde. Tüzel kişilerde ise bu oran yüzde 57 olarak hesaplandı. Yerli özel mevduat bankalarında gerçek kişilerde TL mevduat oranı yüzde 53 iken tüzel kişilerde yüzde 57 seviyesinde. Yabancı mevduat bankalarında ise gerçek kişilerde TL mevduat oranı yüzde 62, tüzel kişilerde yüzde 60 seviyesinde bulunuyor.

"TÜM VADELİ ÜRÜNLERDE ARTIŞ EĞİLİMİ DEVAM EDEBİLİR"

Enver ERKAN / Dinamik Yatırım Başekonomisti

Türkiye, son iki yıla yakın dönemde 400 civarında regülasyon yaptı. Bu regülasyonların genel amacı, liralaşmayı teşvik ve bunu da faiz aracını kullanmadan gerçekleştirmekti. Bankacılık düzenlemeleri ve önlemleri burada başı çekiyor. Mevduat faizlerindeki artışı getiren ana olgu da döviz mevduattan daha fazla dönüşümün gerçekleştirilmesini sağlamak. Merkez Bankası, alışılmışın dışında para politikası çerçevesi kapsamında, kredi arzını ve liralaşmayı yönetmek için bankaların düşük getirili devlet tahvili almalarını şart koşuyor. Yani yeterince düşük faizli kredi vermezlerse ve döviz mevduatlarını yeterince TL'ye dönüştüremezlerse tahvil almak zorundalar. Enflasyonun çok altında sabit getiri sunan ve olası bir faiz yükselişinde değer kaybı riskine maruz kalacak bir portföyü de bankalar yüklenmek istemiyor. KKM, bağlanan vadelerin kısaltılması da dövize yönlenecek talebin TL cinsi bir opsiyon sunan bu üründe kalması amacıyla yapılıyor. Vadeler ise ağırlıklı olarak bir ve üç ay tiplerinde. Faiz tavanı kalktığına, vadeler kısaldığına ve dövizde bir yükseliş beklendiğine göre bu ürün stoku artacaktır. Bu uygulanan faizlerde mevduat TL bazında da dövize endeksli KKM bazında da DTH bazında da artış eğilimi gösterebilir. Ancak çok kompleks bir yapı ve birçok bilinmeyen var. Seçim sonrası ekonomi politikaları odağını görmemiz gerekiyor.

"YIL SONU YÜZDE 37-40 ARALIĞINA DOĞRU TIRMANIŞ SÜREBİLİR"

Uğur AYDIN / ALB Yatırım Araştırma Yönetmeni

Son dönemde gerek yüksek enflasyon gerekse de TCMB'nin bankacılık sistemine yönelik düzenlemeleri ile mevduat faizlerinde hızlı bir yükseliş görmekteyiz. Mevduat faizlerinde yükseliş, aslında Ekim 2022'de yüzde 19 seviyelerinin aşılması ile başladı ve aralıksız biçimde yaklaşık yedi aydır yükseliş eğilimini koruyor. Son haftalarda hızlanan yükselişte TCMB'nin liralaşma stratejisi kapsamında TL mevduatların toplam mevduatlar içindeki payını artırmaya yönelik düzenlemelerin etkisinin büyük olduğunu söyleyebiliriz. TCMB 7 Nisan'da yaptığı açıklama ile mevduatta yüzde 60 oranında TL payını sağlayamayan bankalara ilave menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılık yükümlülükleri getirmişti. Mevcutta yüzde 10-11 oranında bulunan ve enflasyona göre oldukça düşük seyreden gösterge faizlerden Hazine kağıdı almaktansa, mevduat ve KKM faiz oranını artırarak gerekli yüzde 60 oranını sağlamaya çalışmak, şu an bankalar açısından daha rasyonel görünüyor. Bu nedenle mevduat faizlerinde tırmanış görüyoruz. Seçim sonrası süreçte artan cari açık ve dış borç ödemelerinin yol açacağı dış finansman gereksiniminin döviz talebini artırıcı etkisi, TL mevduat oranını yükseltmeye çalışan bankalarda, mevduat faizlerinin yüksek seyrinin devamını sağlayabilir. Diğer yandan artan bütçe açığının finansmanı açısından da yeni tahvil ve bono ihraçlarının gelmesi, piyasa ve mevduat faizlerini artırabilecek bir diğer faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bir-üç ay arası mevduat faizlerinde yıl sonu enflasyon beklentilerine uyumlu olarak, yüzde 37-40 aralığına doğru tırmanış sürebilir.

BİZE ULAŞIN