TÜBİTAK’tan “hibe” destek

TÜBİTAK, KOBİ ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklemek amacıyla iki çağrı açtı. Başvurusu kabul edilenlere “hibe” destek verecek. Bu çağrılarda destek oranı yüzde 75 olacak.
05.07.2024 12:19 GÜNCELLEME : 09.07.2024 00:00

PARA ANKARA/ HÜLYA GENÇ SERTKAYA Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), KOBİ ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla çağrılar açtı. TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEP) tarafından yürütülen, "1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı" ve "1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı" çerçevesinde açılan yılın ikinci çağrılarına, tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecek. KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketlerinin başvuru yapabileceği çağrılarla, KOBİ'lere hibe (geri ödemesiz) destek sağlanacak. Destek oranı yüzde 75 olacak. Öncelikli ve kilit teknolojilerde Ar-Ge ve yenilik konuları, stratejik ve ihtiyaç odaklı Ar-Ge ve yenilik konuları ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve yenilik konularında sunulan projelere öncelik verilecek.

BAŞVURULAR 1 TEMMUZ'DA BAŞLADI

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı proje başvuruları 1 Temmuz 2024 itibarıyla başladı. Başvurular, çevrimiçi olarak https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek. Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması, güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi, ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliği kazandırılmasını amaçlayan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında açılan çağrıda, kuruluş bazlı ön kayıt başvurusu için son tarih 13 Eylül, çağrı kapanış tarihi 16 Eylül 2024 (saat 23.59) olacak. Bu çağrıda proje destek bütçesi için üst sınır uygulanmayacak. Çağrıya en fazla 24 ay süreli proje başvurusu yapılabilecek.

KOBİ'lerin Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi, ulusal ve uluslararası pazarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulmasını amaçlayan 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı çağrısında kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi 6 Eylül, çağrı kapanış tarihi 9 Eylül (saat 23.59) olacak. Projenin toplam bütçe 2.4 milyon lira ile sınırlandırılırken, proje destek süresi 18 ayı aşamayacak.

Her iki çağrı kapsamında personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf giderleri, yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri desteklenecek. Yine her iki çağrı için de proje başvuru sayısı üst limiti bu çağrı dönemi için kuruluş başına en fazla iki proje olacak. Ortaklı başvurular için başvuru sayısı üst limiti uygulanmayacak. Ön değerlendirmesi uygun bulunan projelerin hakem değerlendirme süreci başlatılacak.

YAPAY ZEKA EKOSİSTEM ÇAĞRISI

TÜBİTAK, 3 Haziran'da "1711-Yapay Zeka Ekosistem 2024" çağrısı açtı. Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikiminden faydalanılarak, Türkiye'de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt eden şirketlerin geliştirdiği yapay zeka teknolojilerinin; yapay zeka çözümlerine kendi bünyelerinde ihtiyaç duyan şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda ürün ya da çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu program kapsamında ilk aşamada akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, finans teknolojileri, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, akıllı eğitim teknolojileri olarak beş öncelikli alan desteklenecek. Çağrıya bir müşteri kuruluş ve teknoloji sağlayıcı olarak en az bir KOBİ statüsündeki şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü ortak başvuru yapacak. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş müşteri kuruluş olacak.

Başvurulan projelerin bütçesi genel gider, proje teşvik ikramiyesi (PTİ) ve kurum hissesi hariç en fazla 7.5 milyon lira, proje süresi toplamda en fazla 24 ay olacak. Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı kapsamında kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi 29 Temmuz, çağrı kapanış tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi.

İlki 2022'de açılan Yapay Zeka Ekosistem çağrısında 10 proje, ikincisi 2023'te açılan çağrıda 18 proje desteklendi.

YÜZDE 100'E KADAR DESTEK…

Çağrı kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranları ile desteklenecek. Müşteri kuruluş büyük ölçekli ise; izleme aşamasında dönem raporunda teknoloji sağlayıcı kuruluşlar tarafından beyan edilen giderin yüzde 20'sini teknoloji sağlayıcı kuruluşlara ödeyecek, TÜBİTAK kabul edilen harcama tutarının yüzde 60'ını teknoloji sağlayıcı kuruluşlara hibe destek olarak verecek. Müşteri kuruluş KOBİ ise; izleme aşamasında dönem raporunda teknoloji sağlayıcı kuruluşlar tarafından beyan edilen giderin yüzde 10'unu teknoloji sağlayıcı kuruluşlara ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra kabul edilen harcama tutarının yüzde 70'ini teknoloji sağlayıcı kuruluşlara hibe destek olarak verecek. Destek oranı genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için yüzde 100 olacak. Müşteri kuruluş, büyük ölçekli kuruluş ise kabul edilen harcama tutarının yüzde 20'sini; müşteri kuruluş KOBİ ise kabul edilen harcama tutarının yüzde 10'unu karşılayacak. Geri kalan kısmını TÜBİTAK hibe destek olarak verecek.

Bu çağrı farklı….

Ülkemiz özel sektör kuruluşlarını, araştırma-teknoloji geliştirme, teknoloji yönetimi ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını katkı sağlamak için birçok destek programı bulunan TÜBİTAK TEYDEB, geçtiğimiz günlerde mevcut destek programlarından farklı bir yaklaşımla hazırlanan "1701-Ar-Ge Proje Değerlendirme ve İzleme Çağrısı" için duyuruya çıktı. Bu çağrı ile TÜBİTAK'tan mali destek almadan projelerini hedefleri doğrultusunda başarıyla tamamlayan firmalar, Türkiye'deki mevcut diğer teşviklere başvurma ve bu teşviklerden yararlanma fırsatı elde edecek. Ayrıca, kuruluşların kendi öz kaynaklarıyla proje yürütebilmesi, proje maliyetlerini doğru şekilde planlayarak finansal performansının arttırılmasına imkan sağlanacak. Çağrı kapsamında kuruluşların Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin sürdürülebilir olması, yüksek katma değerli teknolojik ürün geliştirme çalışmalarına yönlendirilmesi, proje çıktılarının sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlaması bekleniyor.

1701-Ar-Ge Proje Değerlendirme ve İzleme çağrısı kapsamında; sektörüne bakılmaksızın Türkiye'de yerleşik KOBİ'ler ve büyük ölçekli sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecek. Ortaklı başvuru yapılabilecek. Başvuru yapılacak projelerin bütçesi en az 5 milyon lira olup proje bütçesi üst sınırı bulunmayacak. Çağrı için başvurular 2 Eylül'de başlayacak. Kuruluş bazlı ön kayıt başvurusu son tarihi 28 Ekim, çağrı kapanış tarihi 31 Ekim 2024 (saat 23.59) olacak. Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi'nden (PRODİS) yapılacak başvuruda proje başına 53 bin lira başvuru ücreti alınacak. Bir kuruluş, çağrıya en fazla iki proje önerisi ile başvurabilecek. Ortaklı başvurular için başvuru sayısı üst limiti uygulanmayacak.

5 bin KOBİ'ye "Yeşil Dönüşüm" uyum desteği

TÜBİTAK, KOBİ'lerin yeşil dönüşüm mevzuatına uyumunu destekleyecek. Dünya Bankası desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi çerçevesinde KOBİ'lerin Yeşil Dönüşüm mevzuatlarına uyum kapsamında gereklilikleri karşılamak üzere alacağı teknik yardım 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı ile desteklenecek. Yeşil teknolojiler konusunda güncel teknolojiler için firmaların teknoloji danışmanlığı, kapasite ya da durum analizi, mevcut problemlerin tespiti ve çözüm yaklaşımları yol haritası hazırlama gibi konularda uzman kuruluşlardan alacakları hizmetin yüzde 90'ı hibe olarak TÜBİTAK tarafından karşılanacak. Destek süresi altı ay olup, proje bütçesi üstü limiti 210 bin lira olacak. TÜBİTAK, KOBİ'lere yönelik bu hizmetin çözüm ortakları aracılığıyla verilmesini sağlayacak. Çağrı için 16 Mayıs'ta başlayan başvuru süreci 1 Ocak 2030'a kadar devam edecek. Bu çağrı kapsamında 5 bin KOBİ ve çözüm ortağı eşleşmesi yapılması hedefleniyor.

BİZE ULAŞIN