Yeni liderlik akımı: “Koçvari Liderlik”

Liderlik, 21.yüzyılın en çok üzerinde durulan kavramlarından biri. Klasik şirket yöneticiliği yerine etkili lider olabilme gerekliliği iş dünyasının olmazsa olmazı. Yöneticilerin yetkinliklerine göre birçok liderlik türü bulunuyor. Son yılların en gözde liderlik şekliyse “Koçvari Liderlik”. Peki nasıl  koçvari lider olunur?
24.07.2022 19:01 GÜNCELLEME : 25.07.2022 00:01

İş dünyasının sert rekabet ortamında öne çıkmak için kurumların birincil önceliği, çalışanlarını değişmez kurallar ve geleneksel sistemler ile kontrol eden yöneticiler yerine, onları farklı düşünmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini bulmaya teşvik eden "koçvari liderler"... Koçluk okulu Adler Central Europe'un Genel Müdürü Eser Ozar, "çalışanlarına koçvari liderlik ile yaklaşan, onları değerleri hissettiren, motive edici koçluk kültürünü destekleyen kurumların diğerlerine göre daha yüksek başarıya ve verimliliğe ulaştığını" belirterek, son yıllarda iş dünyasında sıkça konuşulan liderlik akımını anlattı. Çalışanlarıyla daha bilinçli ve etkili iletişim içinde olan koçvari lider, karar verme mekanizmalarında aktif katılımı desteklediği gibi onları sorumluluk almaları ve hatta farklı bakış açıları geliştirmeleri için de motive ediyor.

NEDEN KOÇVARİ LİDERLİK İSTENİYOR?

Rekabetin giderek daha da zorlaştığı iş hayatında doğru kararlar veren, başarılı, sevilen ve takdir edilen bir yönetici olmak da bir o kadar zorlaştı. Yeni dönemde kuşaklar arasının açılması, yönetim anlayışında oluşan derin farklılıklar, insan ilişkilerinin giderek zorlanması, iş hayatının artan stresi ve hiç bitmeyen krizler, hızlı iletişimin doğurduğu problemler, çevik olma gereksinimi, idare etme ve yönetme kabiliyetine duyulan yoğun istek, Y kuşağıyla interaktif diyalog sağlama gerekliliği gibi daha birçok neden kurumları daha yapıcı geri bildirim verebilen Koçvari Lider arayışına itti. Eser Ozar'a göre koçvari liderlerden beklenen şey gayet net: "Çalışanların güçlü ve gelişime açık yönlerini ortaya çıkararak performansını arttırmayı sağlamak, kendi yaratıcı çözümlerini ortaya koymalarına fırsat vermek ve aldıkları kararların sorumluluğunu alabilen her seviye yöneticinin de bu konuda farkındalığını yükseltmek. Tepe liderin bu yetkinliklere ulaşması ve koçluk kültürünün kuruma yayılması için profesyonellerden eğitim alması bu işin olmazsa olmazı.

KOÇVARİ LİDERİN YÖNETTİĞİ KURUMU DAHA BAŞARILI KILAN NEDİR?

Koçvari liderlerin yönettiği kurumların diğerlerine göre daha başarılı ve verimli olduğunun kanıtlandığını belirten Ozar, daima merkezde insan odağını koruyan ve değer veren liderlerin en önemli kazanımı departmanlar arası etkili ve açık iletişim olduğunun da altını çizdi. Ozar; "Koçvari liderlerin yönettiği kurumlarda varsayımlar ve önyargılar yerini; çözüm odaklı ve merkezinde insan olan düşünce yapısı alıyor. Yaratıcı çözümlere açık, farklı düşünceleri ve yeni projeleri destekleyen bir kurum kültürü oluşuyor. Yöneticiler değişim sürecini sahiplendikçe ve çalışanlarına daha fazla kendilerini ifade etmeleri, paylaşımda bulunmaları için alan açtıkça kuruma olan bağlılıklarının da arttığı görülüyor." dedi.

KİMLER KOÇVARİ LİDER OLABİLİR?

Lider sorumluluğu taşıyan orta ve üst düzey tüm yöneticiler,

Çalışanlarının kapasitelerini geliştirmede daha etkin olmak isteyen liderler,

Kurum içi danışmanlar, insan kaynakları ve eğitim profesyonelleri olarak koçluk yetkinliklerini geliştirerek uygulamak isteyenler,

Çalışanları ile daha yakın ilişkiler kurarak daha yüksek performans ve liderlik kültürü hedefleyen kurumların tepe yöneticileri.

BİZE ULAŞIN