Hızla yaşlanan nüfusa karşı inovasyonlar da hızlandı

Tüm dünyada nüfus giderek yaşlanıyor. Yaşlı nüfus sıralamasında Türkiye 166 ülke arasında 66 sırada bulunuyor. Hızla yaşlanan nüfus, hasta bezi gibi pazarların da hızla büyümesini tetikliyor. Ontex Türkiye ve İhracat Pazarları Pazarlama Direktörü Pelin Gülbay Özdemir'e göre, bu hızlı büyüme beraberinde inovasyonları da getiriyor.
30.01.2024 11:59 GÜNCELLEME : 31.01.2024 00:01
PARA RÖPORTAJ/ Türkiye'de ve dünyada nüfus giderek yaşlanıyor. Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 9,5. Yaşlı nüfus sıralamasında Türkiye 166 ülke arasında 66 sırada bulunuyor. Birleşmiş Milletler kalkınma hedefleri arasında da bu konu özelinde Küresel Yaşlanma İnisiyatifi kuruldu. Birleşmiş GIA'nın misyonu, dünyanın yaşlanan nüfusunun yaşam standardını, katılımını ve kapsayıcılığını geliştirerek Birleşmiş Milletler Sağlıklı Yaşlanma On Yılı ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri tarafından belirlenen hedeflere ulaşılmasını destekliyor. Ontex Türkiye de Canped markasıyla yaşlı nüfusun sosyal hayatından taviz vermeden, kendini kısıtlamadan hayata katılabilmesi için hasta konforunu ön planda tutan ürünler sunuyor. Ontex'in Türkiye ve İhracat Pazarları Pazarlama Direktörü Pelin Gülbay Özdemir ile yaşlanan nüfusa karşı hızla büyüyen hasta bezi pazarını konuştuk.

Türkiye'de ve Avrupa'da yaşlanan nüfus ve artan ihtiyaçlarında neleri gözlemliyorsunuz?

Küresel nüfus yaşlanmaya devam ederken, Avrupa ve Türkiye'deki ülkeler demografik yapıda önemli bir değişime tanık oluyor. 2022 yılı itibariyle Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 9,5'i 65 yaş ve üzerinde olan önemli bir yaşlanan nüfusa sahip. Yaşlı bireylerin oranının giderek artması ve 2050 yılına kadar toplam nüfusun yaklaşık yüzde 20'sine ulaşması bekleniyor. Küresel olarak da yaşlanan nüfus hızla artıyor. 2022 yılında dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 9'u 65 yaş ve üzerindeydi. 2050 yılına gelindiğinde, 1,5 milyardan fazla insanın veya dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 16'sının 65 yaş ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. 2022 yılı itibariyle Avrupa, 65 yaş ve üzeri toplam nüfusun yaklaşık yüzde 20'si ile önemli ölçüde yaşlanan bir nüfusa sahip.

Tahminler, yaşlı bireylerin oranında sürekli bir artış olduğunu gösteriyor. 2050 yılına kadar Avrupa nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unun 65 yaş ve üzerinde olacağı öngörülüyor. Bu değişim sadece ekonomik ve sosyal değişimleri beraberinde getirmekle kalmıyor, aynı zamanda özellikle yaşlı nüfusun artan ihtiyaçlarının karşılanmasında benzersiz zorluklar da ortaya çıkarıyor.

Türkiye ve Avrupa'da yaşlanan nüfusun artması, özel sağlık çözümlerine olan talebin de artmasına neden olmaktadır. Beklenen yaşam süresinin artması, doğum oranlarının düşmesi ve tıbbi bakımdaki ilerlemeler gibi faktörler, bu demografik değişime katkıda bulunuyor. Bu geçiş, yaşlıların karşılaştığı çeşitli ihtiyaçları ve zorlukları ele almak için kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor.

İnkontinans (idrar kaçırma) problemi ileri yaşlarda kişiyi sosyal, psikolojik ve sağlık alanları yönlerinden nasıl etkiliyor?

İnkontinans yaşlıları sosyal, psikolojik ve sağlık açısından etkileyen önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyal olarak, bireyler bu durum nedeniyle damgalanma ve izolasyonla karşı karşıya kalabilir. Psikolojik olarak, bedensel işlevler üzerindeki kontrol kaybı, anksiyete ve depresyona yol açabilir. Sağlık açısından bakıldığında ise tedavi edilmeyen inkontinansın enfeksiyonlara ve genel sağlık durumunun kötüleşmesine sebep olabildiği görülüyor.

Evde bakım verenlerin burada üzerine düşen görevleri nedir? Türkiye'de evde bakım veren kişilerin sayısı nedir?

Evde bakım hizmeti verenler, yaşlanan nüfusun, özellikle de inkontinans sorunu yaşayanların ihtiyaçlarının karşılanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Görevleri yalnızca fiziksel bakımı değil, aynı zamanda duygusal desteği, refakati ve günlük aktivitelerde yardımı da kapsar. Türkiye'de, yaşlılar için kişiselleştirilmiş ve şefkatli bakıma yönelik artan talebi karşılamak için evde bakım hizmeti verenlerin sayısı giderek artmaktadır.

Yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarına yönelik ürün portföyü nasıl özelleştirilip çeşitlendiriliyor ve nasıl geliştiriliyor?

Şirketler, yaşlanan nüfusun benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için ürün portföylerini uyarlıyor ve genişletiyor. Özel yetişkin bezleri ve inkontinans ürünlerinin geliştirilmesi çok önemli hale geldi. Yenilikler, inkontinans sorunlarıyla uğraşanların yaşam kalitesini artırmak için konfor, gizlilik ve etkinliğe odaklanır. Ülkemizde inkontinans yaşlı nüfus arasında yaygın bir sorundur. Türkiye'de 65 yaş ve üzeri bireylerin yaklaşık yüzde 20-25'inin bir tür inkontinans yaşadığı tahmin ediliyor.İnkontinans prevalansı yaşla birlikte artma eğiliminde olup yaşlanan nüfus açısından önemli bir endişe kaynağıdır. Avrupa'da ise yaklaşık 30 milyon kişinin bir tür idrar kaçırma sorunu yaşadığı tahmin ediliyor. 65 yaş ve üzeri bireylerin yaklaşık yüzde 30-40'ı çeşitli derecelerde inkontinans yaşıyor. Cinsiyet dağılımı açısından bakıldığında, kadınlar inkontinanstan erkeklere göre daha fazla etkileniyor, yaşlı kadın nüfusta daha yüksek bir yaygınlık görülüyor.

Tüm bu bilgiler ışığında, yaşlanan nüfus ve artan inkontinans prevalansı ile ilişkili büyüyen zorlukların ve yaşlılar için kapsamlı sağlık çözümleri ve destek sistemlerine olan ihtiyacının vurgulandığını görebiliriz. Bu sorunların ele alınması, tıbbi ilerlemeleri, bakıcı desteğini ve inkontinansla uğraşan yaşlı nüfusun yaşam kalitesini artırmak için özel ürünlerin geliştirilmesini içeren bütünsel bir yaklaşım gerekir. Bu yaklaşımla birlikte hasta bezine ihtiyaç duyan yetişkinin cinsiyeti, kilosu, inkontinans durumunun boyutu, cilt hassasiyeti vb gibi durumlara göre ürünler çeşitlendirilir.

Yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte bu alanda yetişkin bezi pazarı ne durumda? Pazar paylarında nasıl gelişmeler oluyor?

Yetişkin bezi pazarı, artan yaşlanan nüfusu ve inkontinansla ilgili zorlukların farkındalığını yansıtarak küresel olarak önemli bir büyüme kaydetmiştir. Pazar eğilimleri, çevre dostu ve teknolojik olarak gelişmiş ürünlere doğru bir kayma olduğunu gösteriyor. Bu gelişen pazar, konfor, rahatlık ve saygınlığı vurgulayarak yaşlıların gelişen ihtiyaçlarına proaktif bir yanıtı yansıtıyor.

Pazarda Canped başta olmak üzere çeşitli segmentlerde markalar bulunuyor. 2023 Nielsen Perakende Pazar Raporu rakamlarına göre, Canped markamız ile yetişkin bezi pazarı ciro payı verilerinde perakendede pazar lideriyiz ve bunun gururunu yaşıyoruz. Pazardaki herkesin üstüne düşen görev; yenilikçiliği ve farkındalığı teşvik ederek, yaşlanmanın karmaşıklığı ile daha iyi başa çıkabilmek ve yaşlı vatandaşlarımız için onurlu ve tatmin edici bir yaşam sağlamaktır.

Ar-Ge alanında neler yapıyorsunuz?

Ontex olarak 17 fabrikamız, 3 kıtada 7 Ar-Ge merkezimiz ve 20 milyon Euro Ar-Ge yatırımımız var. Ürünlerimizin yüzde 49'u ekolojik etikete sahip. Tüketicilerin kullanımına sunacağımız her bir ürünümüzü AR-Ge çalışmalarımızdan geçirerek ekolojik, sağlık ve güvenlik açısından üstün özelliklerle donatıyoruz.

Türkiye'den hangi ülkelere ihracat yapılıyor?

Türkiye'deki faaliyetlerine ek olarak 39 ülkeye ihracat yapan Ontex Türkiye; Afrika, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinin yönetiminden sorumlu. Gürcistan, Azerbaycan, Kafkasya Bölgesi, Irak, Suudi Arabistan gibi Ortadoğu ülkelerine de ihracat yapıyoruz.

Ürün inovasyonu alanındaki çalışmalarınız neler?

Ontex olarak biz de yaşlanan nüfusla ilgili gözlemleri, karmaşıklıkları ve çözümleri inceleyerek, yaygın inkontinans sorununa ve yetişkin bakımına, hasta konforuna odaklanıyoruz. Ürünlerimizle ilgili inovasyonlar üzerinde çalışırken kapsamlı bir bakış açısı ile yaklaşıyoruz. Tüketicilerin sadece fizyolojik olarak problemlerine bir çözüm bulmak değil aynı zamanda psikolojik olarak da ihtiyaçlarını göz önüne alarak ürün geliştirme çalışmaları yürütüyoruz.

Son 5 yılda inovatif ürün olarak portföyünüze neler eklediniz?

Son dönemde lanse ettiğimiz ince emici külot ürünümüz bir yandan çok yüksek bir performans sunarken öte yandan iç çamaşırı olarak giyilebilecek ve dışardan görüntüsü ile tüketiciyi rahatsız etmeyecek şekilde ince ve fit bir yapıda tasarlandı. Bu da tüketici deneyimini incelediğimizde konforlu bir gün geçirmesini, istediği şekilde kıyafet seçmesini ve tüm bunların yanında herhangi tatsız bir olay yaşamasının önündeki bariyerleri kaldırmayı sağlamaktadır.Aynı şekilde vücut temizleme havlularımız da özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı olan, daha düşük sıklıkta banyo yapabilen tüketicilerin deneyimi düşünerek geliştirilmiştir. Bu ürünler normal ıslak havlulardan ebat olarak daha büyüktür ve doğal olarak elde edilen biyolipid ve nemlendirici ile kurumalara karşı cilde aktif koruma sağlar. Dermatolojik olarak test edilmiş bu ürünler aynı zamanda kokuları engelleyerek cildin nötralizasyonunu sağlar.

Bunun yanı sıra yurtdışında şu anda yaşlı ve hasta bakımında kolaylık sağlayacak yeni bir uygulamamız var. Ürünlerimizin içine küçük bir sensör ekleyerek akıllı hale getirdik. Kullanıcıyı rahatsız etmeyecek bu sensör sayesinde artık korumanın doygunluk seviyesini doğru bir şekilde tespit edebiliyoruz. Bakım verenler, akıllı telefon, tablet veya masaüstü uygulamamızı kullanarak hastalarını her zaman kontrol edebiliyorlar. Mobil uygulama, inkontinans korumasını değiştirme zamanı geldiğinde bakım vereni uyarıyor. Böylelikle bakıcılar hastalarını sürekli kontrol etmek zorunda kalmıyor ve zamanlarını daha efektif bir şekilde kullanabiliyorlar.

BİZE ULAŞIN