Şirketler beceri bazlı ödüllendirmeye geçiyor

Küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer, 2024 Türkiye CHRO Stratejik İnsan Kaynakları Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, ekonomik durgunluk, iş gücü/beceri açığı ve kritik rollerin yedeklenmesi kısa vadede beklenen zorluklar arasında yer alıyor. Organizasyonların yüzde 59’u beceri bazlı ödüllendirmeye iki yıl içerisinde geçmeyi hedefliyor.
05.06.2024 12:15 GÜNCELLEME : 05.06.2024 12:15

Organizasyonlara sağlık, varlık ve kariyer alanlarında çözümler sunan ve danışmanlık hizmeti veren Mercer, 2024 Türkiye CHRO Stratejik İnsan Kaynakları Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Bu yıl 'Yapay Zeka' teması ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, organizasyonlar farklı olgunluk düzeyinde Yapay Zeka (AI) teknolojilerini hayatlarına entegre etmeye çalışıyor. Yapay zeka kullanımının yaygınlaşması, insan kaynakları liderlerini mevcut operasyon modelleri ve iş gücü stratejilerini yeniden yapılandırmaya teşvik ediyor.

Araştırma sonuçlarına göre ekonomik durgunluk sürecinin etkin yönetimi için; iş süreçlerinde Yapay Zeka (AI) teknolojilerinin kullanımı ile verimliliğin artırılması, operasyonel maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, etkin kaynak yönetimi için iş gücü planlamasının gözden geçirilmesi ve çalışanlara yeni beceriler kazandırılması alınacak önlemlerin başında yer alıyor.

Öncelikli iş stratejilerinin başında insan kaynağının etkin yönetimi geliyor

Araştırmaya göre; organizasyonların iş stratejilerinde önceliklendirmeyi hedeflediği alanların başında finansal sürdürülebilirlik, insan kaynağı yönetimi ve operasyonel verimlilik geliyor. İş gücü ve beceri açığı ise en çok karşılaşılacağı düşünülen zorluklar arasında.

2024 yılında çalışan deneyiminin artırılmasına yönelik yatırımlar öne çıkıyor

2024 Türkiye CHRO Stratejik İnsan Kaynakları Araştırması'nın sonuçlarına göre; insan kaynakları liderlerinin ajandasında çalışan deneyimi, insan kaynakları dönüşüm süreçlerinin geliştirilmesi, yetenek yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi ve beceri bazlı insan kaynakları uygulamalarını geliştirmeye yönelik yatırım yapılması yer alıyor. Stratejik iş gücü planına paralel olarak liderler, çalışan deneyimini artırmak üzere eğitim ve gelişim programları, yetenek yönetimi uygulamaları ve toplam ödüllendirme stratejilerinin geliştirilmesini planlıyor.

İnsan kaynakları liderlerinin yüzde 68'i yetenek açığı oluşacağını düşünüyor

Araştırmanın sonuçlarına göre liderlerin yüzde 68'i yakın dönemde bir yetenek açığı oluşacağını öngörüyor. Yetenek açığının daha çok bilgi teknolojileri, veri analizi ve yönetimi, üretim ve tedarik zinciri yönetimi iş kollarında olacağı düşünülüyor. Organizasyonlar beceri açığını belirlemek için yönetici görüşü, davranışsal değerlendirme merkezi uygulamalarına başvuruyor ve yetenek ihtiyacını karşılamak için yeteneği dışarıdan almak yerine mevcut çalışanlarına yeni beceriler kazandırarak, yeteneği elde tutma stratejileri geliştiriyor.

Organizasyonların yüzde 59'u beceri bazlı ödüllendirmeye 2 yıl içerisinde geçmeyi hedefliyor

İnsan kaynakları liderleri, mevcut çalışanlarının becerilerini geliştirmek ve çalışanlarına yeni beceriler kazandırmak, kritik becerilere sahip çalışanlarını ödüllendirmek, potansiyel çalışanlarını elde tutmak ve kariyer gelişimlerini desteklemek üzere beceri bazlı ödüllendirme politikaları geliştiriyor. İleri teknoloji/inovasyon ve insan odaklı beceriler için ücret yönetimlerinde farklılaştırma tercih ediliyor. Beceri ölçümü yöntemlerinin yetersizliği ve beceri setlerinin henüz adil bir politika oluşturacak kadar ayrıştırıcı olamaması nedeniyle ise beceri bazlı ödüllendirme sistemlerinin uygulanmasında organizasyonlar güçlük çekiyor.

Organizasyonların yüzde 51'i 2024 yılında AI teknolojilerine yatırım yapmayı planlıyor

'Yapay Zeka' temasına odaklanan bu yılki araştırmanın, şirketlerin yapay zeka teknolojilerini çeşitli olgunluk düzeylerinde operasyonlarına entegre etmeye çalıştıklarını ortaya koyduğunu belirten Mercer Türkiye Yetenek Stratejileri Müdürü Çağla Yılmaz Tanrıver, "2024 Türkiye CHRO Stratejik İnsan Kaynakları Araştırması'nın sonuçlarına göre; insan kaynakları liderlerinin Yapay Zeka (AI) teknolojileri kullandıkları ya da kullanmayı planladığı alanlar arasında raporlama/veri analizi, insan kaynakları yönetim süreçleri ve müşteri yönetimi destek süreçleri yer alıyor. Yapay zeka teknolojilerine henüz yatırım yapmayan organizasyonların paylaştığı öncelikli nedenler arasında mevcut altyapı yetersizliği, kaynak/ bütçe eksikliği ve teknik bilgi eksikliği yer alıyor. Bu bulgular, kuruluşların stratejik insan kaynakları girişimlerinde yapay zeka teknolojilerinin artan önemini vurguluyor. Şirketler operasyonel verimliliği artırmaya, maliyetleri azaltmaya ve yetenek açıklarını gidermeye çalışırken yapay zekanın raporlama ve veri analizi gibi insan kaynakları yönetiminin çeşitli yönlerine entegrasyonu giderek daha önemli hale geliyor. Bazı kuruluşlar yapay zekayı zaten benimsemiş olsa da diğerleri altyapı sınırlamaları, kaynak kısıtlamaları ve teknik uzmanlık eksikliği nedeniyle zorluklarla karşılaşabilir. Bununla birlikte anket sonuçları, kuruluşların sunabilecekleri potansiyel faydaların ve rekabet avantajlarının farkına varması nedeniyle önümüzdeki yıllarda yapay zeka teknolojilerine yapılan yatırımların artacağına yönelik açık bir eğilime işaret ediyor" dedi.

BİZE ULAŞIN