İş dünyası çareyi Mindfulness'ta arıyor

Modern yaşamın getirdiği kaos ve stresle başa çıkmak isteyenlerin başvurduğu Mindfulness iş hayatında da giderek yaygınlaşıyor. Kendi sektörlerinde dünya devi olan şirketler yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik mindfulness programları düzenlerken, bazı şirketler kendi bünyelerinde mindfulness danışmanı pozisyonu oluşturuyor.
09.11.2023 18:48 GÜNCELLEME : 10.11.2023 00:01

Dünyaca ünlü üniversitelerin işletme bölümlerinde de mindfulness eğitimi veren kurs ve programlar açılmaya başlandı. Türkiye'de bu alanda eğitimler veren TalkTuBaNa'nın kurucusu Tuba Müftüoğlu mindfulness sayesinde yaşanan zihinsel dönüşümün ve dinginliğin iş hayatında kritik kararlara ve zorlu yönetim süreçlerine olumlu yansıdığını belirtiyor.

Mindfulness baş döndürücü rekabet ortamında kurtarıcı

Bilinçli farkındalık olarak tanımlayabileceğimiz Mindfulness en yalın haliyle 'olanı olduğu gibi fark etmek' anlamına geliyor. Yani içinde bulunduğumuz anı kalıplarımızın, kaygılarımızın, inançlarımızın, yargılarımızın ve beklentilerimizin zihnimizde yanılsamalar yapmasına izin vermeden değerlendiriyoruz. Mindfulness bir anlamda insanı otopilot sisteminden çıkararak çevresindeki tüm uyaranları anlamaya, onlarla sağlıklı bir ilişki kurmaya ve beden, zihin, zihin-nesne, duygu farkındalığı kazanmaya yönlendiriyor.

Günümüzde iş hayatı birçoğumuz için önemli bir stres kaynağı. Baş döndürücü rekabet, zorunlu kılınan satış rakamları veya hedeflenen pazar payları çalışanlar ve yöneticiler üzerinde büyük baskı oluşturuyor. Küresel ve yerel gelişmelerden olumsuz etkilenen veya ekonomik ve sosyal sıkıntılar yaşayan çalışanlar iş yaşamında üzerlerindeki baskının da etkisiyle odaklanma ve motive olma güçlükleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu noktada Mindfulness ve Mindful Leadership'in önemi ortaya çıkıyor.

İş dünyasındaki 'kazan-kazan' kuralı mindfulness için de geçerli

Günümüzde kaygılarımızı artıran ve duygu dünyamızda karmaşa yaratan faktörlerin biri bitmeden biri başlıyor. Salgın hastalıklar, savaşlar ve doğal afetlere kişisel problemlerimiz de eklenince kaygıyla ve stresle başa çıkmak zorlaşıyor. Yaşanan zorluklar sadece bireyleri değil toplumları ve kurumları da olumsuz etkiliyor. Tüm dünyada sektöründe öncü firmalar çalışanların ruh sağlığına katkıda bulunmak, motivasyonlarını artırmak ve performanslarını güçlendirmek için mindfulness, şefkat veya pozitif nöroplastisite çalışmalarına başvuruyor. Yapılan araştırmalar işyerindeki mindfulness aktivitelerinin çalışan performansında %10, çalışanların iletişim becerilerinde ise %11 artış sağladığını gösteriyor.

Şirketlerin bu yaklaşımları aslında iş hayatında en geçerli kural olan 'kazan-kazan' formülüyle de paralel. Çalışanların zihin ve beden sağlığı ne kadar iyi olursa işe odaklanmaları ve çalıştıkları kurum için verimlilikleri de o oranda artıyor. Çalışanlar ise bu eğitimler sayesinde sadece iş odaklı bir gelişim ve dönüşüm yaşamakla kalmıyor, iş dışı yaşamlarında da bunun faydalarını fazlasıyla görüyor. Farkındalık geliştikçe iş hayatında ve dışında belli başlı davranış kalıpları değişiyor, stresin vücuda olumsuz etkileri azalıyor, saygı ve nezaket düzeyi artıyor, odaklanma ve motivasyon seviyesi yükseliyor, özgüven güçleniyor ve sorunlarla başa çıkmada etkin kararlar artıyor.

Dünyaca ünlü şirket ve üniversitelerde mindfulness programları var

Mindfulness iş yaşamında çok etkili ve etkin sonuçlar sağlıyor. Google başta olmak üzere IBM, JP Morgan, Accenture, UBer, BlackRock, General Mills, Pepsi, Nike, Apple gibi firmalar stres, tükenmişlik duygusunu önlemek ve pozitif örgüt iklimini artırmak için mindfulness programları uyguluyor. Aetna bir adım daha ileri giderek çalışanlarının zihin sağlığına katkı sunmak için şirket bünyesinde bir Mindfulness Sorumlusu pozisyonu oluşturdu. Aetna, mindfulness eğitimlerinin çalışan başına haftada ekstra 62 dakika üretkenlik artışı sağladığını ve yine çalışan başına yüzde 7'lik sağlık bakım maliyeti azalmasını beraberinde getirdiğini fark etti.

Diğer yandan Harvard Business School'da ve New York Üniversitesi'nin Stern İşletme Bölümü'nde, MBA öğrencilerine farkındalık kursları sunuluyor. Harvard Business Review'da farkındalık uygulamalarının öğrencilerin yalnızca geleceğin yöneticileri ve liderleri olarak becerilerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda duygusal zekalarını geliştirip genellikle stresli, sonuç odaklı yaşamlarını derinleştirdiğini yorumları yapılıyor.

Farkındalığı yüksek liderler şirketlerini başarıya taşıyor

Dünyada her alanda hızlı bir değişim söz konusu ve kurumlara rehberlik edecek lider bir vizyonun önemi her geçen gün daha da artıyor. İşe bakış ve iş yapış şekilleri değişiyor. Kritik zamanlarda zor kararların baskısı altında bocalayan veya çalışanlarıyla sağlıklı ve doğru iletişimi kuramayan yöneticiler istediği sonuçlara ulaşamıyor. Mindful Leadership eğitimlerimizde yöneticilere dışarıdan kendilerini gözlemleme ve karşılaştıkları durumları daha sağlıklı fark etme olanağı tanıyoruz. Bir anlamda kendi iç dünyalarıyla bağ kuruyorlar. Farkındalık seviyesi yükselen bir ekip lideri hem kurumuna, hem kendisine hem de ekibine maksimum fayda sağlıyor. Geçmiş deneyimler bazen yönetici pozisyonundakileri yanlış yönlendirebiliyor. Doğru sonuca sadece tek bir yolla ulaşıldığı yanılgısı kimi zaman farklı bakış açılarını köreltebiliyor. Mindful Leadership eğitimleri sayesinde kendileriyle güçlü bir bağ kuran yöneticiler kararlarında gerektiğinde kalıpların dışında hareket edebilen, şartlara hızlı uyum sağlayan ve hem kendisinin hem de çalışanlarının tatmin düzeyini artıran bir dönüşüm yaşıyor. Kısaca mindfulness iş hayatında iletişim düzeyini, yaratıcığı ve dayanıklılığı artırırken stres ve tükenmişlik hissini azaltıyor.

İş hayatında rakamlarla Mindfulness etkisi

Global şirketlere mindfulness eğitim programları sunan IOSM (Institute for Organizational Science and Mindfulness) verilerine göre Mindfulness aktivitelerinin rakamlara yansıması şu şekilde:

Microsoft : Streste %25 azalma, bellekte %18 artış, odaklanmada %11 artış

Aetna: Streste %28 azalma, çalışan başına aylık 4 saatlik verimlilik artışı, çalışan başına yıllık 3000 US Dolar sağlık hizmeti tasarrufu

Dow Kimyasal: Streste %30 azalma, etkileşimde %15 artış, çalışan başına 22.000 US Dolar üretkenlik artışı

Nike: Çalışanların %90'ı farkındalıklarının arttığını, %80'i streslerinin azaldığını belirtti

Roche: Streste %37 azalma, odaklanmada %19 artış, zihinsel çeviklikte %11 artış

Accenture: Odaklanmada %30 artış, dikkat dağılımı %17 azalma

Citrix: Odaklanmada %32 artış, verimlilikte %32 artış

Genel değerlendirme: Katılımcıların %93'ü yenilikçilikte, %89'ü kişisel farkındalıklarında artış bildirdi.

BİZE ULAŞIN