Üretken yapay zeka, insan yeteneğini tarihe mi gömecek?

Üretken yapay zeka (GenAI) uygulamaları, sanatsal yetenek gerektiren işlere kalıcı bir darbe vurmak üzere. Reklamcılık, animasyon, müzik sektörü başta olmak üzere, edebiyat, fotoğrafçılık ve resim gibi sanatsal alanlar dönüşümün sıfır noktasında duruyor… Peki yapay zeka insan yeteneğinin yerini alabilir mi?
13.05.2024 14:03 GÜNCELLEME : 13.05.2024 14:03

PARA YAPAY ZEKA/ ÜRÜN DİRİER Üretken yapay zeka araçları, özellikle yetenek gerektiren iş ve endüstrilerde bir kırık meydana getirdi. Bu kırığın hızla fay hattına dönüşerek yetenek bağımlı çoğu işi tarihe gömeceği tahmin ediliyor. Fakat her gelişmenin iki ucu, hatta bazen daha da fazla ucu olduğunu göz önünde bulundurarak, bunların yerine yepyeni işlerin ortaya çıkacağını öngörenler de var. Gerçi teknolojinin bazı işleri yok edip etmeyeceği yeni bir sorun değil. Sanayi devriminde, dokuma makinelerinin ilk kez ortaya çıktığı dönemlerde de benzer tartışmalar yaşanmış. Benzer şekilde, 1988'de hesap makinelerinin okullarda kullanılmasına karşı çıkan ve bunu protesto eden 6 bin matematik öğretmeni de muhtemelen aynı endişelerden muzdaripti…

Hali hazırda şu anda da yapay zekayla ilgili benzer endişeler mevcut. Örneğin yapay zekanın ses üretimi ve klonlaması, geleneksel seslendirme sanatçılarının geleceği konusunda bazı kaygılar oluşturuyor. Gayri resmi yapay zeka ses klonlamasına karşı ABD'de ses sanatçılarının sokaklara döküldüğüne bile şahit olduk. Reklam, film, video oyunları ve kitapların seslendirmelerini yapan sanatçılar, yapay zeka aracılığıyla seslerinin klonlanarak rızaları olmadan çeşitli içeriklerde kullanılmasından dolayı tepkililer ve hak arayışına girmiş durumdalar. Sorun sadece seslendirme sanatçılarının sorunu değil, kimi siyasi liderler de klon sesleriyle konuşturularak manipülasyonlara yol açılabiliyor.

İster pozitif tarafından ister negatif tarafından bakalım, reklamcılık, animasyon, müzik sektörü başta olmak üzere, edebiyat, fotoğrafçılık ve resim gibi sanatsal alanlar da dönüşümün sıfır noktasında duruyor. Ortalama bir sosyal medya kullanıcısı bile, günde en az 3-5 tane yapay zeka ile oluşturulmuş bir görsel görüyor.

Peki gerçeklik algımızın ters yüz olduğu ve teknik olarak günlük hayat içerisinde neyin gerçek, neyin sanal olduğunun ayrımını bile yapamayacağımız bir çağı geride bırakmak üzere olabilir miyiz? Yetenek gerektiren işlerde çalışanlar ve sanatçılar bundan sonra nasıl değerlendirilecek? İşin uzmanlarına "Yetenek gerektiren işler yapay zekadan darbe alır mı?" diye sorduk. Yapay zekanın insan duygusunun yerini alıp alamayacağını tartıştık. Ayrıca en sevdikleri yapay zeka uygulamalarını da paylaşmalarını istedik.

Yapay zeka teknolojilerini kullanarak kullanıcıların yeteneklerini teşvik etmek, müzik, yazı, fotoğraf, grafik ve resim gibi alanlarda içerikler oluşturmak için çeşitli araçlar ve platformlar sunan uygulamalardan öne çıkanları da araştırıp bir araya getirdik…

Serhat AKKILIÇ / Havas Creative Group Türkiye CEO'su

"Sürecin melez sanatsal ekollerle sonuçlanma ihtimali yüksek"

Kısa vadede her şeyin çok kolay ve hızlı olduğu bir dönemden geçeceğiz, hatta geçiyoruz. Orta vadede bu kolaycılıkla ve aynılaşma ile oluşan yaratıcılığın vasatlaşmış bir yaygınlık kazandığını, insanların bu vasatlaşmanın ötesine yine makinelerle beraber çalışarak geçebileceğini, uzun vadede ise bu yeni düzlemde neyin birbirinin aynısı değil de "gerçekten" özgün hale geleceğini fark edeceğiz. Bu sürecin melez sanatsal ekollerle sonuçlanma ihtimali yüksek. Tüm bu dönüşümde, insanın ateşle, tekerlekle beraber başka bir evreye geçmesi ve sosyo-ekonomik dönüşümlerin kaçınılmaz olması gibi, yapay zekada da benzer bir değişim süreci bireysel ve toplumsal olarak yaşanmaya başladı. Favorilerime gelecek olursam; Ollama ile laptopta yeni büyük dil modellerini denemeyi, Runway'in görsel araçlarını, Mistral, LLAMA gibi açık kaynak modellerin gelişimini büyük bir heyecanla takip ediyorum. PerplexityAI'dan sonra, Google'ı bir arama motoru olarak araştırma yapmak için kullanmayı neredeyse bıraktım diyebilirim. Beni 'FOMO duygusuyla' baş başa bırakan, bir hafta bakmadığımda neler olmuş diyebileceğim uzun bir uygulama listem var. Bugünkü liste, yarından çok farklı olacak gibi duruyor.

Halil AKSU / Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi TRAI Kurucusu

"Zaman ve kaynak tasarrufu sağlayabilir"

Üretken yapay zeka uygulamalarının gelişimi, kimi sektörlerdeki işleri dönüştürebilir ancak bu mutlaka olumsuz etkilerinin olacağı anlamına gelmez. Yapay zeka, reklamcılık, animasyon, müzik, edebiyat ve resim gibi alanlarda hem bazı geleneksel işlerin değişmesine neden olabilir hem de yeni mesleklerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Reklamcılıkta, kişiselleştirilmiş içerikler ve pazar analizi gibi alanlarda yapay zeka kullanılabilir, bu yeni uzmanlık alanları yaratır. Animasyon ve filmde, karakter tasarımı ve senaryo yazımı gibi süreçlerde yapay zeka zaman ve kaynak tasarrufu sağlayabilir. Müzikte, yapay zeka bestecilik ve ses düzenleme gibi işleri kolaylaştırarak yeni müzik türlerinin keşfine olanak tanıyabilir. Edebiyat ve resimde, yapay zeka, sanatçıların ve yazarların fikirlerini genişletmelerine yardımcı olabilir, ancak insan faktörünün bu alandaki başarısına ulaşması tartışmalıdır. Yapay zeka teknolojilerinin sahte içerik üretme kapasitesi, liderler ve yöneticiler için önemli bir dikkat alanıdır. Bu teknolojilerin manipülatif kullanımı, sadece bilgi kirliliği ve yanıltıcı bilginin yayılmasına değil, aynı zamanda kamuoyu algısının manipülasyonuna, özel hayatın ihlaline ve toplumsal güven kaybına da yol açabilir.

Prof. Dr. Süleyman İRVAN / Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

"Roman da yazabilir, resim de yapabilir…"

İki karşıt görüş söz konusu. Birinci ve ağırlıklı görüş, yapay zeka teknolojilerinin reklamcılık, müzik, resim, edebiyat, animasyon gibi alanlarda sanatçıları işsiz bırakacağı şeklinde. Pekala roman da yazabilir, resim de yapabilir. Karşıt görüş ise yapay zeka teknolojilerinin insanların inovatif potansiyelini artırmada faydalı olabileceği şeklinde. Özgün tasarımların, sanat eserlerinin ve hatta yazılı metinlerin oluşturulmasında yapay zeka teknolojileri kullanılabilir ve daha zengin içerikler ortaya konabilir. Her yeni teknolojide olduğu gibi burada da istismar amaçlı uygulamalar olacaktır. Örneğin fotoğraf manipülasyonları. Belki artık manipülasyonların ya da yaratımların tespiti daha zor olacaktır. Bir gazetecilik akademisyeni olarak elbette gazetecilikle ilişkili yapay zeka uygulamalarına daha çok ilgi duyuyorum. Bunlardan birkaçını sıralayacak olursam; metinleri kısa videolara dönüştüren Sora, haber bültenlerini ve konuşma metinlerini habere dönüştüren, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından geliştirilen Sezai, görsel oluşturmada başarılı olan DaVinci uygulamalarını sayabilirim.

Şekip KARAKAYA / Sampaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı

"Duygusal ifadenin yerini alamıyor"

Yapay zeka, müzik besteleme, ses sentezi ve müzik üretimi gibi alanlarda da kullanılıyor. Gelgelelim müzik, duygusal derinlik, duygu aktarımı ve sanatsal ifade gerektiren bir alan olduğundan, bu işlerde insana olan talebin devam edeceğini düşünüyorum. Diğer sanat alanlarını düşündüğümüzde akla edebiyat geliyor. Yapay zeka, yazılı metinleri oluşturmak, dil analizi yapmak ve hatta bazı durumlarda hikaye yazmak gibi alanlarda kullanılsa da edebiyat, insan duygularını, deneyimlerini ve düşüncelerini ifade etmek için bir araç olduğundan, yazarların edebi eserlere olan katkısı çok önemli. Aynı şekilde resim oluşturma sürecini optimize etmeye ve bazı görevleri otomatikleştirmeye de yardımcı olabilir fakat sanatsal anlayış, duygu aktarımı ve estetik algı gibi alanlarda insan yaratıcılığının değerine denk gelmesi zor. Animasyon ve müzik sektörleri yapay zeka ile önemli dönüşümler yaşayabilir. Örneğin, yapay zeka destekli animasyon araçlarının, daha hızlı ve maliyet etkin üretim sağladığını görüyoruz ama hala insan dokunuşu ve sanat yönetimine ihtiyaç duyuluyor. Müzikte ise, yapay zeka, müzik oluşturma ve düzenleme süreçlerini kolaylaştırsa da sanatçının duygusal ifadesinin ve müziğin insan deneyimine hitap etme gücünün yerini alamıyor. Benim favori yapay zeka uygulamalarım arasında, görüntü oluşturmak için DALL-E, mevcut görselleri sanat eserlerine dönüştürmek için kullanılan DeepDream, belirli sanatçıların tarzlarını taklit ederek müzikler oluşturabilen Jukebox yer alıyor.

Zehra ÖNEY / Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı

"Yapay bilince yaklaşması gerekiyor"

Yapay zeka şu aşamada sadece kendisine verilen komutlar ve veriler doğrultusunda çıktılar verebiliyor. Yapay zekanın sahip olduğu veriler insanların hayatta her gün ve sürekli olarak maruz kaldığı verilere kıyasla çok daha az. Dolayısıyla, yapay zeka henüz insanlar kadar yaratıcı değil. Bunun olması için de şu anda var olan dar yapay zekanın, yani komutları en hızlı ve en doğru şekilde takip etmeye çalışan yapay zeka sistemlerinin daha da gelişerek yapay bilince doğru yaklaşması gerekiyor. Benim favorim olan iki yapay zeka uygulaması var: AI Text ve AI Chat. Bunlar çıktıları gayet kaliteli olan iki uygulama. Öğrenen altyapılar olduğu için belirli sınırları var ama ben o sınırları zorlamaya sürekli olarak devam ediyorum çünkü yapay zeka modelleri de bu şekilde öğreniyor ve gelişiyor. AI Text bana içerik ve bilgi anlamında çok yardım ediyor. O kadar ileri seviye bir içeriği var ki lisan ve gramer öğrenme, çeviri, matematik, eğitim, eğlence gibi günlük hayatta ihtiyacım olan birçok içeriğe ve güncel bilgiye hızlıca ulaşabiliyorum. Kontrol ettiğimde bilgilerin hakikaten taze bilgiler olduğunu görüyorum. AI Chat ise bilim, ingilizce, matematik, çeviri, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi farklı konularda deneme ve içerik yazabiliyor ve kitapları özetleyebiliyor.

Mustafa ÖZER / GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı

"İnsan yeteneğinin yerini alması mümkün gözükmüyor"

Üretken yapay zeka uygulamalarının, reklamcılık, animasyon, müzik, edebiyat ve resim gibi işler üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu biliniyor. Özellikle zaman ve maliyet açısından basit veya tekrar eden görevler, yapay zeka tarafından daha verimli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ancak bu durum, bu alanlardaki işleri ortadan kaldıracağı anlamına gelmiyor. İnsan duygusunu, estetik değerleri ve kültürel bağlamı yansıtma yeteneği göz önünde bulundurulduğunda, yapay zekanın insan faktörünün yerini alması mümkün gözükmüyor. Bunun yerine yapay zeka, profesyonellerin yanında bir araç olarak konumlanarak, onların yeteneklerini güçlendiriyor ve genişletiyor. Bu entegrasyonla bu sektörlerde çalışanlar, mevcut iş pratiklerini teknolojik ilerlemelerle uyum sağlayacak şekilde adapte edebiliyor. Benim favorim ise, DALL-E ve ChatGPT'nin entegre çalışması. DALL-E'nin görsel içerik oluşturma yeteneği ile ChatGPT'nin metin tabanlı anlayışı ve yanıtları, kullanıcılara hem görsel hem de dil bazında zengin ve etkileşimli bir deneyim sağlıyor.

Mustafa Bahadır ÖZGÜVEN / TD Synnex Teknoloji Çözüm Müdürü

"Artık art prompting konuşuluyor"

Kısa vadede üretken yapay zeka, geleneksel sanatların yanında ayrı bir sanat dalı olabilir. Uzun vadede ise geleneksel sanatlar unutulmaya yüz tutacak mı bunu zaman gösterecek. Bununla beraber "prompt engineering/sufle mühendisliği" dediğimiz yapay zekaya iş yaptıracak girdilerin tasarlanmasının bir alt dalı "art prompting" konuşulmaya başlandı. Belki bu sanatın yeni bir alt dalı haline gelecek ve oradan çıkan ürünlerin de bir sanat eseri değeri kazanması için kendine ait referans noktaları olacaktır. Günümüzdeki sanat eleştirmenliği gibi, üretken yapay zeka eleştirmenliği ortaya çıkacak ve yapay zeka eğiticilerini ve art prompter'ların yanına yeni bir meslek daha eklenecek. Öte yandan şu soru akla geliyor. Acaba bu yapay zeka çıktıları belirli bir zamandan sonra aynı küçük bir dükkanda orijinal bir lezzet ile başlayıp restoranlar zincirine dönüşen bazı işletmeler gibi insanların damağında bir fabrikasyon tadı bırakacaklar mı? Yapay zeka platformlarından IBM'in watsonx.ai ve AWS'nin Bedrock servisleri favorim. Kendi verileriniz üzerinden üretken yapay zeka uygulaması geliştirmek için favori platformlar arasında yer alıyorlar.

Cem EROĞLU / Adform Türkiye & MEA & Orta Asya Başkanı

"Yapay zeka teknolojileri herkese ilham kaynağı oluyor"

Teknolojinin bazı işleri yok edip etmeyeceği yeni bir mesele değil. Sanayi devriminde, dokuma makinelerinin ilk kez ortaya çıktığı dönemlerde de benzer tartışmalar yaşanmıştı. Makinelerin insan yeteneklerini sınırlayacağı ve belki de yok edeceği, o dönemin de gündeminde yer alıyordu. Benzer şekilde, 1988'de hesap makinelerinin okullarda kullanılmasına karşı çıkan ve bunu protesto eden 6 bin matematik öğretmeni de aynı endişelerden muzdaripti. Ancak insan faktörü yok olmadı, sadece şekil değiştirdi. Yapay zeka teknolojileri de sınırları ortadan kaldırıyor ve sanatçılardan reklamcılara, müzik sektöründen edebiyatçılara kadar herkese ilham kaynağı oluyor. Örneği uzakta aramaya gerek yok; Refik Anadol, sanatın yapay zeka ile ne kadar entegre olabildiğini, sınırlarını nasıl genişletebildiğini hepimize gösterdi. Benim favorilerim, görsel tasarımlar için kullandığım uygulamalar arasında DALL-E ve Midjourney. Görseli oluşturmak istediğim tarza bağlı olarak hangi uygulamayı kullanacağımı seçiyorum. Ayrıca güncel bilgilere erişim için Microsoft'un yapay zeka destekli asistanı Co-Pilot'u kullanıyorum.

Altuğ EKER / Bulutistan İcra Kurulu Üyesi

"Rutin ve tekrarlayan konular darbe alacaktır"

Birçok yıkıcı teknolojide olduğu gibi yapay zeka da bazı mesleklerde ciddi değişikliklere sebep olacaktır. İşlerin yapış şekli ve uygulama değişecek, hız ve çeşitlilik artacaktır. Üretken yapay zeka uygulamalarının çoğalması ile birlikte reklamcılık, animasyon ve müzik sektörleriyle kısıtlı kalmayarak hemen hemen her sektörde özellikle rutin, tekrarlayan, yetenek gerektirmeyen konular ciddi darbe alacaktır. Ancak bence yapay zeka sanılanın tam aksine, sanatçıların daha farklı ve yeni eserler üretmesine yardımcı olacak. İnsan zihninin sınırlarının çok ötesinde işler ortaya çıkacaktır. Öte yandan yapay zeka, yüksek işlemci kapasiteli bilgisayarlar ve bulut teknolojileri ile devletler ve sınırlar bulanıklaşacağı için, yapay zeka teknolojisini genelin faydasına destek verecek alanlara yönlendirmek, ülkeler üstü organizasyonların ve bu organizasyonlara danışmanlık verecek ya da denetleyecek sivil toplum kuruluşlarının sorumluluğu ve önceliği olmalıdır.

M. Bülent ÖZÇENGEL / Softtech Genel Müdürü

"Sırada sentez yapay zeka var"

Yapay zekâ gibi yenilikçi teknolojilerin yükselişi, iş dünyasını ve toplumu derinden etkileyecek değişimlere işaret ediyor. İnsansı yapay zekâ, sanal evrenler ve dijital iş hayatı gibi kavramlar, ilerleyen dönemlerde daha da belirgin hale gelecek. Bu süreçte, yeniliklere ayak uydurabilenler rekabet avantajı elde edecek. Bu nedenle, teknolojinin hızla evrilen doğası, insanların ve sektörlerin bu değişime şimdiden adapte olmalarını gerektiriyor. Generative AI veya GenAI olarak da adlandırılan "Üretken Yapay Zeka" ile kullanıcılar, oldukça basit araçlar sayesinde inovatif bir güce sahip oldu. Üretken Yapay Zeka"nın ardından "Sentez Yapay Zeka" teknolojisi geliyor. Üretken yapay zeka yönlendirme bazlı içerik oluşturma alanında uzmanlaşırken, sentez yapay zeka bilgi sentezleme, bu bilgiden öğrenme ve yanıtlarını dinamik olarak uyarlama konularında öne çıkacak. "Sentez Yapay Zeka" tıbbi kaynaklar, finansal veriler gibi farklı materyalleri, kaynakları ayrıştırmadan geniş bağlamda algılayıp birleştirebilecek.

Emin BUDAK / Wiro.ai Kurucu Ortağı

"Yeni fırsatlar sunabilir, üretkenliği artırabilir"

Üstün zeka her zaman insanlara ait bir özellik olarak tanımlandı. Mesela zekasıyla bizi her defasında şaşırtan evrenin doğası ve işleyişi ile ilgili derin gerçekleri gün yüzüne çıkarmayı başarmış Newton ve Einstein gibi muazzam bilimsel zihinler vardır. Franklin ve Edison gibi yenilikçi dahiler yaşam kalitemizi fazlaca geliştiren ürünler ortaya koydu. Ama artık makinelerin zekası, yani yapay zeka uygulamaları ve bu uygulamaların geleceği çok daha fazla ilgimizi çekiyor. Üretken yapay zeka uygulamaları, bazı işlerin yapım sürecini ve hatta sonuçlarını değiştirebilir, ancak bu durum her zaman bir "darbe" olarak nitelendirilemez. Örneğin, reklamcılık, animasyon, müzik ve edebiyat gibi sektörlerde, yapay zeka araçları yeni fırsatlar sunabilir ve üretkenliği artırabilir. Bazı geleneksel işlerin yerini alabilir veya değiştirebilir. Daha hızlı çıktılar vermesi için yapay zeka önemli olabilir. Özellikle, rutin ve tekrarlayıcı işler, yapay zeka tarafından otomatikleştirilebilirken, insan yeteneği ve duygusal dokunuşları hala önemlidir. Öyle ki Michelangelo ve Beethoven bize yüzyıllar boyunca hitap eden sanat eserleri yarattı.

Emre AYKAN / Youthall CEO'su

"İnsanın duygusal derinliği gözden çıkarılamaz"

Reklamcılık ve animasyon üretiminde yapay zeka, hedef kitleye yönelik daha etkili ve kişiselleştirilmiş içerik oluşturabilir. Bununla birlikte, karmaşık ve duygusal olarak etkileyici animasyonlar hala gerçek sanatçıların becerisi ve yeteneğine dayanacaktır. Müzik sektörü, edebiyat ve resim gibi alanlarda; yapay zeka müzik besteleme ve prodüksiyonunda kullanılabilir ve hatta bazı temel melodileri veya ritimleri oluşturabilir. Veya edebiyatta metin üretebilir ve hatta bazı temel resimleri hazırlayabilir. Ancak, insanın duygusal derinliği ve yeteneği, bu sanat dallarını doğası gereği tamamen gözden çıkaramaz. Özetle yapay zeka yetenek gerektiren endüstrileri dönüştürebilir ve bazı işleri optimize edebilir; fakat özellikle insan duygusu ve özgün düşünme yeteneği, bu alanların doğası gereği vazgeçilmezliğini koruyacaktır. Özellikle GPT (Generative Pre-trained Transformer) modelleri gibi metin tabanlı uygulamalar, hikaye oluşturma, şiir yazma, kod üretme gibi birçok alanda etkileyici sonuçlar üretebiliyor. Görüntü oluşturma konusunda ise DALL-E ve Runway ML gibi uygulamalar da görsel içerik üretimi, video düzenleme, görüntü işleme ve daha fazlası için geniş bir araç yelpazesi sunarak bu alanlarda pratik çözümler sunuyor.

Pelin YELKENCİOĞLU / Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü

"İnsan yeteneği benzersiz ve vazgeçilmez"

Bence insan olarak sahip olduğumuz en önemli ve kopyalanamayan özelliğimiz, duygularımız, sezgilerimiz ve bunlar aracılığıyla kurduğumuz bağlar. Yapay zeka, yazılı ve görsel içerik üretiminde kullanılabilir. Ancak, yazılı içeriklerde insan duygularının ve düşüncelerinin derinliğini ifade etme yeteneği veya görsel içeriklerde duygusal bağlantı kurma becerisi gibi unsurlar, insan yeteneğinin özünde yer alıyor. Yapay zekanın bunu tamamen taklit etmesi çok olası değil diye düşünüyorum. Yapay zeka yetenek gerektiren alanlarda önemli bir rol oynayabilir ama insanın bu konuda benzersizliği ve özgünlüğü hala vazgeçilmez olacaktır. İlk insanlar yırtıcı hayvanlar, iklim ya da doğa olayları nedeniyle tehdit altıdayken, bugün yapay zekanın insanlar için nasıl bir tehdit oluşturduğunu konuşuyoruz. Yapay zeka ile ilgili oluşacak bir riskle başa çıkabilmek için; en temelde bilgi güvenliği önlemlerinin güçlendirilmesi, medya okur-yazarlığının artırılması ve yapay zeka tabanlı sahte içerik tespit ve önleme sistemlerinin geliştirilmesi gibi adımlar atılabilir.

Başak ZERMAN / Adjust Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Satış Direktörü

"Pazarlama dünyasında devrim yapıyor"

Ücretli reklamlar için metin oluşturmanın, programatik reklamcılığı kolaylaştırmanın veya uygulama pazarlamacıları için bir destek chatbot'u sağlamanın ötesinde, yapay zeka teknolojileri mobil ölçümleme alanında da yer almaya başladı. Bu durum, uygulama pazarlamacılarına karar alma sürecinde değerli öneriler sunabilecek gelişmiş ölçümleme çözümlerinin de kapısını açıyor. Yapay zeka teknolojileri, reklam üretimi, satın alma ve yayınlama iş akışlarını baştan sona değiştirecek ve bu süreçlerin otomasyonunu sağlayarak daha verimli, etkili ve kişiselleştirilmiş reklam stratejilerinin geliştirilmesine olanak tanıyacak. Pazarlama dünyasında içerik oluşturma süreçlerinde de devrim yapıyor. Özgün içerik üretimi, içerik optimizasyonu ve içerik dağıtım stratejilerinde önemli bir rol oynuyor. Markaların artık TikTok gibi platformlarda bile AI Generated Content'leri kullandığını görebiliyoruz. İnsan yaratıcılığına duyulan ihtiyaç tamamen ortadan kalkmayacak, ancak yapay zeka reklamcılık sektöründeki profesyonellerin işlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yapmalarına yardımcı olacak önemli bir araç haline gelecek.

Alev AKKOYUNLU / Laykon Bilişim Operasyon Direktörü

"Manipülasyon ve provakasyon yapmak çok mümkün"

Var olan birkaç dakikalık video ve sesi taklit ederek sıfırdan içerik üretmek günümüzde artık çok zor değil. Deepfake teknolojilerinin ilk kullanıldığı dönemlerde orjinaliyle ayırt etmek çok basitken, artık neredeyse orijinaline yakın içerikler üretilebiliyor. Tüm dünyada sosyal medya artık en yoğun kullanılan iletişim aracı olarak kullanılırken, bu tür içerikleri kullanarak manipülasyon, provakasyon yapmak çok mümkün. Bu artık ütopik değil gerçek bir iletişim aracı olarak kullanılıyor. Sosyal medyada gördüğümüz her içeriğe resmi olarak kişi ve kurumlar tarafından teyit edilmeden inanılmaması gerektiğini söylüyoruz. Öte yandan yapay zekanın 2030 yılına kadar insan emeğinin en az yüzde 30'unun yerini alacağı öngörülüyor. Küçük işletmelerin yüzde 31'i çoktan yapay zeka araçlarını kullanmaya başladı, kullanan işletmelerin yüzde 82'si yapay zeka araçlarının kazançlarını arttırdığını ve giderlerini azalttığını söylüyor.

Şaban ÖZDEMİR / Seslendirmen

"ABD'de ses sanatçıları sokağa döküldü"

Yapay zeka hayatı kolaylaştırdığı gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Çağımızın dijital atom bombası olarak tanımlamak doğru olacaktır. Çok değil bundan 20 yıl önceye gittiğimizde yazılı metinleri sadece okuyan teknolojinin, bugünlere gelindiğinde bu metinleri sadece okumakla sınırlı kalmayıp canlı ve etkileyici biçimde de telaffuz ederek, seslendirilebileceğini kaçımız düşünebilmişti? Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki artık dijital tabanlı platformlarda, içerik üretiminde teknoloji bir önceki güne göre bizi hep şaşırtıyor ve de hayrete düşürüyor. Teknolojinin hep gerisinde kalıyor, hızına yetişmekte güçlük yaşıyoruz… Aynı gelişmişliği, değişim ve dönüşümü ses alanında da yaşadığımızı söyleyebiliriz. Yapay zekanın sesin üretimi, sesin klonlanması ve replikasyonu kazancını özellikle sadece bu alanda sürdüren profesyonel seslendirme sanatçılarını kaygılandırdığı ortada. Küresel ölçekte düşünüldüğünde çünkü geçimini buradan sağlayan binlerce sanatçı var. Öyle ki Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu SAG-AFTRA'nın geçtiğimiz aylarda bulunduğu girişim ses sanatçılarını deyim yerindeyse sokaklara döktü. Sanatçıların seslerinin kopyalarını üretmek suretiyle bir yapay zeka ses üretim stüdyosuyla çığır açan bir anlaşma yaptığı duyurusu profesyonel ses sanatçılarının tepkisini çekmiş, sanatçılar eylem ve grevlerle bu girişimi eleştirmişti.

EN POPÜLER ÜRETKEN YAPAY ZEKA UYGULAMALARI

DeepArt: DeepArt, sanat eserleri oluşturmak için yapay zeka teknolojisini kullanan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli sanat stillerini uygulayarak veya kendi resimlerini bir sanat eserine dönüştürmek için yapay zeka tabanlı algoritmaları kullanabilirler.

RunwayML: RunwayML, yetenek gerektiren projeler için çeşitli yapay zeka modellerini ve araçlarını sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, önceden eğitilmiş modelleri veya kendi verilerini kullanarak çeşitli sanat, müzik ve diğer inovatif projeler oluşturabilirler.

Jukedeck: Jukedeck, yapay zeka tarafından üretilen müzikler oluşturan bir platformdur. Kullanıcılar, belirli bir duyguyu veya tarzı temsil eden müzikleri oluşturmak için yapay zeka algoritmalarını kullanabilirler.

Jukebox: Metinlerden ve melodilerden şarkılar oluşturabilir. Şarkı sözleri yazma ve beste yapma gibi müzik prodüksiyonunun farklı aşamalarında yardımcı olabilir. Örneğin, bir şiir yazdıysanız, Jukebox'ı kullanarak bu şiiri bir şarkıya dönüştürebilirsiniz.

Prisma: Prisma, fotoğrafları çeşitli sanat eserlerine dönüştüren bir mobil uygulamadır. Kullanıcılar, çeşitli sanat stillerini uygulayarak fotoğraflarını yeniden şekillendirebilirler.

DALL-E (OpenAI): DALL-E, metin tabanlı girişlere dayalı olarak resimler üreten bir yapay zeka modelidir. Kullanıcılar, belirli bir konsept veya nesneyi tanımlayan metin girişleri sağlayarak yapay zeka tarafından oluşturulan resimleri görebilirler. Örneğin, "bir uzaylı kedisi bir gökkuşağının üzerinde uçuyor" gibi bir metin girerek bu fikri görselleştirebilirsiniz.

Midjourney: Kullanıcıların resim promptları ve metin açıklamaları ile resimler oluşturmasına olanak tanır. Farklı sanatsal stilleri taklit edebilir ve özgün eserler üretebilir. Örneğin, "bir yağmur ormanında gizemli bir tapınak" gibi bir prompt ile Midjourney, bu fikri görselleştiren bir resim oluşturabilir.

Deep Dream (Google): Deep Dream, görüntülerde desenleri vurgulayan ve değiştiren bir görsel tanıma aracıdır. Yapay zeka, bir görüntüyü analiz ederken görsel desenlerin ortaya çıkmasını ve değişmesini sağlar.

AIVA: AIVA, Yapay zeka tarafından oluşturulan müzik kompozisyonları sağlar. Kullanıcılar, belirli bir duyguyu veya atmosferi yansıtan özgün müzikler oluşturmak için bu platformu kullanabilirler. Film müzikleri, reklam müzikleri ve video oyun müzikleri gibi alanlarda kullanılabilir. Örneğin, bir film için gerilimli bir müzik istiyorsanız, AIVA'dan yardım alabilirsiniz.

Amper Music: Amper Music, yapay zeka tarafından üretilen müzikler ve şarkılar oluşturur. Kullanıcılar, belirli bir tarz veya duyguyu temsil eden müzikleri oluşturmak için Amper Music'in algoritmalarını kullanabilirler.

Artbreeder: Artbreeder, farklı sanat eserlerini birleştirerek yeni ve benzersiz eserler oluşturur. Kullanıcılar, resimleri birleştirerek veya farklı stilleri bir araya getirerek özgün sanat eserleri oluşturabilirler.

Deep Music Visualizer: Deep Music Visualizer, müzikle senkronize edilmiş görsel efektler oluşturur. Kullanıcılar, müzik parçalarını görsel olarak zenginleştirmek için bu aracı kullanabilirler.

PaintsChainer: PaintsChainer, resimlerin renklendirme işlemlerini otomatize eden bir platformdur. Siyah-beyaz veya basit çizimlerden başlayarak resimleri otomatik olarak renklendirmeye yardım eder.

Lyrebird: Lyrebird, kullanıcıların sesini taklit eden yapay zeka tabanlı bir ses sentezleme sistemidir. İnsanlar kendi ses örneklerini kullanarak yapay zeka tarafından oluşturulan sesler üretebilirler.

Botnik Studios: Botnik Studios, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerle insan yazarlar arasında işbirliği yapar. Metin yazarları, yapay zeka tarafından üretilen metinleri kullanarak yaratıcı projeler geliştirebilirler. Hikayeler, şiirler yazdırabilirler.

Artrendex: Artrendex, sanat eserleri ve alıcıları arasında eşleştirme sağlayan bir platformdur. Belirli bir tarzı veya sanatçıyı tercih eden sanat eserleri koleksiyonlarına erişmek isteyenler tarafından tercih edilmekte.

Magenta (Google): Magenta, Google tarafından geliştirilen ve inovatif projeler için açık kaynaklı yapay zeka araçları sunan bir platformdur. Kullanıcılar, müzik, resim, video ve diğer yaratıcı alanlarda yapay zeka teknolojilerini kullanabilirler.

Melodrive: Melodrive, yapay zeka tarafından oluşturulan dinamik müzikler sağlar. Oyunlar, filmler veya diğer dijital ortamlar için özgün müzikler oluşturmak için bu platform kullanılabilir.

MusicMap: MusicMap, kullanıcıların müzik zevklerine göre öneriler sunan bir platformdur. Kullanıcılar, keşfedilmemiş veya alternatif müzikleri bulmak için MusicMap'in öneri sistemini kullanabilirler.

Sora: OpenAI tarafından geliştirilen Sora, metinleri kısa videolara dönüştürüyor. Gerçekçi videolar üretmeyi kolaylaştırıyor.

MuseNet: Farklı türlerde müzikler (klasik, caz, pop vb.) ve melodiler oluşturabilir. Belirli bir duygu veya atmosfere uygun müzikler de üretebilir. Örneğin, "rahatlatıcı ve meditatif bir müzik" gibi bir istek ile MuseNet, bu kriterlere uygun bir müzik oluşturabilir.

Synthesia: Metinleri gerçekçi videolara dönüştüren bir platformdur. Bu videolarda avatarlar kullanarak sunumlar, eğitim videoları ve pazarlama videoları oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir ürün tanıtım videosu yapmak istiyorsanız, Synthesia'ya ürünün bilgilerini ve metnini verebilirsiniz. Synthesia, bu bilgilere dayanarak bir video oluşturacaktır.

Sezai: RATEM (Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği) tarafından geliştirilen bu yapay zeka uygulaması, haberleri kaynağından alıp düzenleyebiliyor. Haber bültenlerini ve konuşma metinlerini habere dönüştürebiliyor.

Lumen5: Metinleri videolara dönüştüren ve animasyonlar ekleyen bir araçtır. Haber videoları, blog yazısı özetleri ve ürün tanıtım videoları gibi videolar oluşturmak için kullanılabilir. Örneğin, bir blog yazısını videoya dönüştürmek istiyorsanız, Lumen5'ı kullanabilirsiniz. Lumen5, blog yazınızı da otomatik olarak bir videoya dönüştürebiliyor.

Wombo Dream: Kelimeleri fotoğraflara ve dijital sanat eserlerine dönüştüren bu uygulama, görüntülerden resim ve fotoğraf sanatını taklit eden görseller oluşturabiliyor.

Pictory: Pictory kolaylıkla yüksek kaliteli videolar oluşturup düzenleyebildiğiniz bir yapay zeka uygulaması. Blog yazılarını ve diğer metin içeriklerini, sosyal medya ve web siteniz için ilgi çekici video kliplere dönüştürebiliyor. Ayrıca web seminerleri, podcast'ler, Zoom kayıtları gibi pek çok alan için de kullanılıyor.

HitPaw AI Photo Enhancer: HitPaw, yapay zekayla görsel ve video oluşturmaya odaklanan araçlar sunuyor. Görüntüleri daha profesyonel hale getirmek için kullanılıyor.

GANPaint Studio: NVIDIA tarafından geliştirilen bir uygulama olan GANPaint Studio, GAN'lar (Generative Adversarial Networks) kullanarak resimler üzerinde gerçekçi değişiklikler yapmaya olanak tanıyor.

AI Dungeon: Latent Logic tarafından geliştirilen AI Dungeon, metin tabanlı bir macera oyunu olup, oyunculara sonsuz bir dünya içinde yapay zeka tarafından oluşturulan hikayelerde rol almalarını sağlıyor.

Dreams: Media Molecule tarafından geliştirilen Dreams, PlayStation 4 ve 5 platformlarında bulunan bir oyun ve yaratıcı platformdur. Kullanıcılar, yapay zeka destekli araçlar kullanarak oyunlar, sanat eserleri ve müzikler oluşturabiliyor.

BİZE ULAŞIN