İhracatçının talepleri çözüme kavuşuyor

Ticaret diplomasisinin sahadaki neferleri olan ihracatçıların talepleri çözüme kavuşuyor. Yeni düzenlemeyle Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar, ilan ve reklam vergisinden muaf tutuluyor. İhracatı Geliştirme A.Ş, güçlü finansal yapıya kavuşturuluyor.
15.05.2022 16:49 GÜNCELLEME : 16.05.2022 00:01

PARA ARAŞTIRMA/ HÜLYA GENÇ SERTKAYA Geçen ay ihracatçı ve turizmcilere yönelik açıklanan 150 milyar TL'lik destek paketinin ardından şimdi de 12 maddelik yeni düzenlemeyle ihracatçıların önemli sorunlarının çözülmesi hedefleniyor. 61 İhracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) hükümete aktardığı talepleri içeren yeni düzenlemenin; bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Kanun teklifiyle Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamların ilan ve reklam vergisinden muaf tutulması amaçlanıyor. İhracatçı birliklerin genel kurullarınca iflas eden, ölen, ticareti terk eden ve son beş yılda ihracat yapmayan üyelerin borçlarının terkin edilebilmesi düzenleniyor. Teklifle İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin (İGE A.Ş) güçlü bir finansal yapıya kavuşarak ihracatçılara sürekli ve etkin bir şekilde hizmet verebilmesi öngörülüyor.

TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM'in Türk ihracatçısının sorunlarına çözüm bulmaya devam ettiğini belirterek son iki yılda hükümete ilettikleri 122 talebinin tamamı ivedilikle çözüme kavuştuğunu vurguladı. Gülle, "Yeni kanun teklifindeki taleplerimiz de yakında hayata geçecek" ifadelerini kullandı.

REKLAM VE İLAN VERGİSİ MUAFİYETİ

Beş kanunda değişiklik öngören Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar vergiden muaf tutulacak. TİM Başkanı İsmail Gülle, kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada son zamanlarda İstanbul'da düzenlenen ve yurt dışından gelen yabancı müşterilerin de bulunduğu uluslararası fuarlara belediye ekiplerinin ilan ve reklam vergisi için baskın yapmaları hoş bir görüntü yaratmadığını vurgulayarak, bu konudaki talepleri hükümete ve Ticaret Bakanlığı'na ilettiklerini aktarmıştı. Düzenlemeye fuarcılık sektörü temsilcileri de destek verdi. Atis Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, dünya fuarcılık sektörünün amiral gemisi olan Almanya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere sektörden böyle bir verginin alınmadığını vurguladı. Aygül, şu ana kadar ne yurt içi ne de yurt dışı fuarlarda böyle bir vergi ödemediklerinin altını çizdi. Geçtiğimiz aylarda Bakırköy Belediyesi'nin mevcut mevzuatı uygulayarak vergi talep etmesi sonrasında konunun gündeme geldiğini belirten Aygül, yeni düzenlemeyle Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamların belediye gelirleri istisnası kapsamına alınmak istendiğini kaydetti. Aygül, düzenleminin doğru ve yerinde olduğunu ifade etti.

"DÜNYANIN HER YERİNDE FUARLAR DESTEKLENİYOR"

HYF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yüksel de dünyanın hiçbir yerinde fuar iç alanlarında yapılan ilan ve reklamlardan "ilan ve reklam vergisi" alınmadığını vurgulayarak böyle bir verginin fuarcılık sektörüne ve ülke ekonomisine zarar vereceğini kaydetti. Bakırköy Belediyesi ile fuarcılar arasında yaşanan "reklam ilan vergisi" tartışmasının ardından böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Yüksel, Belediye Gelirleri Kanunu'nda değişikliğe giden yeni düzenlemeyle uygulamada yaşanabilecek karışıklıkların önüne geçileceğini ifade etti. Katılımcı şirketlerle potansiyel müşterileri bir araya getiren, arz ve talebi buluşturan, yeni pazarlara açılma fırsatı sunan fuarların ekonomiyi canlandıran organizasyonlar olduğuna dikkat çeken Yüksel, bu nedenle dünyanın her yerinde yerel idarelerin, devletlerin fuarları desteklediğini vurguladı. Yüksel, gelir elde etmek adına yeni vergilerin uygulamaya alınmasının fuarcılık sektörüne darbe vuracağını sözlerini ekledi.

SERBEST BÖLGE DÜZENLEMESİ

Teklifle serbest bölgelerde bulunan üstyapılarının kullanımının etkinleştirilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Teklife göre arazisi hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde, faaliyet ruhsatı iptal edilen kiracı kullanıcılar ile üstyapının bağlı olduğu faaliyeti ruhsatı iptal edilen yatırımcı kullanıcılara, üstyapıda bulan mallarının tahliyesi için bir aydan az altı aydan fazla olmamak üzere süre verilecek. Bu süre sonunda tahliyesi gerçekleşmeyen mallar idarece tasfiye edilecek.

Teklife göre ihracatçı birlikleri ve TİM'in genel sekreter veya genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü alınarak atama yapılamaması halinde atama Bakanlıkça resen yapılabilecek.

İGE A.Ş'YE İLAVE GELİR

Teklifle ihracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek miktarının İGE A.Ş sermayesine eklenmesi öngörülüyor. Teklife göre hesap yılı sonunda birliklerin yedek akçelerine aktarılan meblağın Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen tutarı, İGE A.Ş. sermayesine eklenmek üzere sermaye taahhüdü ödemesi olarak aktarılacak. Böylece İhracatı Geliştirme AŞ'ye ilave bir gelir sağlanarak sürekli güçlü bir finansal yapı içerisinde olması, kendini yenileyen bir sermaye yapısı oluşturulması, ihracatçılara sürekli ve etkin şekilde hizmet verilmesi amaçlanıyor. Bilindiği üzere kredi garanti ve kefalet uygulamaları yoluyla mal ve hizmet ihraç edenlerin finansmana erişim imkanlarını genişletmek amacıyla TİM ve Eximbank tarafından kurulan İGE A.Ş, 1 Mart 2022 itibarıyla faaliyete geçmişti.

Bu arada 12 maddelik kanun teklifiyle Türkiye'de gönüllülük esasına göre yürütülen helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yine bu şekilde devam etmesi, ancak bu faaliyetlerin helal akreditasyon güvencesi altına alınması suretiyle hem tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi hem de kamu refahına katkı sunulması hedefleniyor. Teklif ile kanun hükümlerine aykırı olarak helal akreditasyon faaliyetinde bulunan ve helal akreditasyon denetimlerinden geçmeden, akredite statüsü taşımadan helal uygunluk değerlendirme faaliyeti yürüten kuruluşlara uygulanacak idari para cezaları da düzenleniyor. Bu arada kanun teklifiyle helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri, Helal Akreditasyon Kurumu güvencesine alınıyor.

"İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÖNEMLİ BİR BÜROKRATİK YÜKTEN KURTULACAK"

Zeki KIVANÇ / Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili

Kanun teklifinde yer alan ve talep edilen düzenlemeler, ihracatçıya daha iyi hizmet verebilmek üzere atılan adımlar. İhracatçı birliklerinde önemli bürokrasi yaratan sorunlardan biri olan iflas eden, ölen, ticareti terk eden ve son beş yılda ihracat yapmayan üyelerin borçları, genel kurullarda alınacak kararla terkin edilebilecek olması. İhracatçı birliklerini önemli bir bürokratik yükten kurtaracak. Birliklerin yılsonunda bütçe fazlası olarak yedek akçeye koymaları gereken gelirler de tekrar ihracatçının hizmetine verilmek için İhracatı Geliştirme A.Ş. sermayesine eklenecek. Ayrıca teklif ile Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamların ilan ve reklam vergisinden muaf tutulması amaçlanıyor. Zaman zaman İstanbul'da düzenlenen fuarlarda belediye yetkilileriyle istenmeyen görüntüler yaşanıyordu. TİM ve İstanbul'daki birliklerin binasıyla ilgili yıllardır devam eden mülkiyet sorunları da çözüme kavuşuyor. Bunların hepsi, yapılması gereken adımlar. Önemli olan Türkiye'nin sergilediği bu ihracat başarısını sürdürmesi ve daha da ivmelendirmesidir.

İSTANBUL'DAKİ BAZI TAŞINMAZLAR TİM'E TAHSİS EDİLECEK

Ticaret Bakanlığı'na tahsisli İstanbul'daki bazı Hazine taşınmazları, TİM'e bedelsiz olarak tahsis edilecek. Teklife göre İstanbul Bahçelievler Yenibosna Mahallesi'nde bulunan ve Ticaret Bakanlığı'na tahsisli olup TİM ve birlikler tarafından kullanılan Hazine taşınmazları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere TİM ve birliklere bedelsiz olarak tahsis edilecek. Söz konusu taşınmazların TİM ve birlikler tarafından düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki kullanımları için herhangi bir bedel alınmayacak. Tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları hangi aşamada olursa olsun terkin edilecek, tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri ise iade edilmeyecek. TİM Başkanı Gülle yaptığı açıklamada, "Yenibosna'da bulunan ve maliyetinin yüzde 98'ini TİM ve iki ihracatçı birliği genel sekreterliğimizin karşıladığı, TİM Dış Ticaret Kompleksi, Ticaret Bakanlığına tahsisliydi. Cumhurbaşkanımızın ve Ticaret Bakanımızın destekleriyle Dış Ticaret Kompleksi'ndeki kullanılan bölüm, bedelsiz olarak TİM'e devredilecek. Alınan kararlar ihracat ailemize hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

BİZE ULAŞIN