TÜBİTAK yeşil büyüme çağrısı açtı, 450 bin TL destek verecek

TÜBİTAK, Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde “BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı” açtı. Çağrı ile yenilikçi iş fikirlerine 450 bin TL’ye kadar sermaye desteği verilecek. KOSGEB, karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik Ar-Ge ve inovasyon ile Ür-Ge projelerini 2 milyon TL’ye kadar destekleyecek.
21.06.2022 12:17 GÜNCELLEME : 21.06.2022 12:17

PARA ARAŞTIRMA/ HÜLYA GENÇ SERTKAYA Yeşil büyüme ve sıfır emisyon için hibe destekler veriliyor. 2022 yılında toplam destek bütçe büyüklüğü 3 milyar TL'ye ulaşması beklenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla 2022-2 BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı açtı. Tematik alanda açılan ikinci BiGG Yeşil Büyüme çağrısı olma özelliğine sahip çağrı çerçevesinde, yenilikçi iş fikirlerine 450 bin TL'ye kadar sermaye desteği verilecek. Çağrı kapsamında yeşil büyümeye hizmet eden öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularında yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecek. 2022 yılında 1.3 milyar TL'si hibe olmak üzere 1.8 milyar TL'lik destek bütçesi kullandıracak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli unsurlarından olan karbon emisyonunun azaltılması konusunda yeni bir çağrı açtı. KOSGEB, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı çerçevesinde açılan çağrıyla karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik Ar-Ge ve inovasyon ile Ür-Ge projelerine 2 milyon TL'ye kadar destek verecek. Çağrı kapsamında, imalat sanayi ve bilgisayar programlama faaliyetlerindeki KOBİ'ler yer alacak.

YEŞİL BÜYÜMEYE ODAKLANDI…

2022-2023 yıllarında öncelikli olarak destek vereceği Ar-Ge ve yenilik konularında "yeşil büyüme ve dijitalleşme" odağında geleceğin ileri teknolojik uygulamalarının yerli olarak geliştirilmesine yoğunlaşmayı hedefleyen TÜBİTAK, 1 Haziran itibarıyla Girişimcilik Destek Programı (Bireysel Genç Girişim-BiGG) çerçevesinde 2002-2 Yeşil Büyüme Çağrısı'nı açtı. Çağrı için iş fikri başvuruları 1 Haziran ve 1 Ağustos 2022 (saat 17.00) tarihleri arasında 63 uygulayıcı kuruluş tarafından alınacak. Uygulayıcı kuruluşlar girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK'a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecekler. Birinci aşama sonunda hazırladığı iş planı BiGG uygulayıcı kuruluşu tarafından onaylanan girişimciler, programın ikinci aşama başvurusunu TÜBİTAK'a yapacak. İkinci aşama başvuruları 22 Ağustos-29 Ağustos 2022 (saat 17.00) tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İş planları, TÜBİTAK tarafından yürütülecek ikinci aşama panellerinde değerlendirilecek. İkinci aşama desteği almaya uygun bulunan girişimcilerden şirket kurmaları istenecek. Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması Ocak-Şubat 2023'te yapılacak. Destek başlangıç tarihi ise Şubat 2023 olacak.

450 BİN TL'YE KADAR DESTEK

Çağrı kapsamında girişimcilik proje desteği üst limiti 450 bin TL olacak. 2022 yılı ilk çağrısında girişimcilik proje desteği üst limiti 200 bin TL'ydi. TÜBİTAK, önceki ay BiGG programının üst limitini yüzde 125 artırarak 200 bin TL'den 450 bin TL'ye çıkarmıştı. 2022-2 BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı'na herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezunu olanlar katılacak. Başvuru yapacaklarda; başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamaları, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno Girişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı ikinci şaması kapsamında destek almamış olma şartı aranacak. TÜBİTAK tarafından ikinci aşama başvuruların alındığı tarih ve öncesinde; TÜBİTAK tarafından düzenlenen veya TÜBİTAK'ın paydaşı olduğu yarışmalarda, birincilik, ikincilik veya üçüncülük ödülü almaya hak kazanan girişimci adaylarına ikinci aşama panel değerlendirmesi sonrasında panel puanına ek olarak ödül puanı verilecek.

KARBON EMİSYONU ÇAĞRISI

KOSGEB, 2050 yılında sıfır karbon hedefine katkı sağlayacak Ar-Ge ve inovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesi için Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı çerçevesinde yeni çağrıya çıktı. Karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar ve karbon emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler çağrı kapsamında 2 milyon TL'ye kadar desteklenecek. İmalat sektörü ile bilgisayar programlama faaliyetlerindeki KOBİ'ler bu çağrıya başvurabilecek. Çağrıya KOSGEB veri tabanında kayıtlı, KOBİ beyannamesi onaylı ve başvuru tarihi itibarıyla KOBİ ölçeğindeki işletmeler "KOBİ Bilgi Sistemi" üzerinden başvurabilecek. Proje süreleri, 8-24 ay ile sınırlı olacak. Destek üst limiti 2 milyon TL olan çağrıda, proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel 400 bin TL'ye kadar desteklenecek. Çağrıda, işletmeler makine-teçhizat, donanım, ham madde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği alabilecek. İşletmelerin sınai mülkiyet hakları giderleri ile test, analiz ve belgelendirme giderleri de desteklenecek. Proje destek oranı tüm bölgelerde yüzde 75 olacak. Nitelikli personel giderlerinde destek oranı yüzde 100 olarak uygulanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yayımlanan yerli malı tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile teşvik edilen kalemlerde destek oranlarına yüzde 15 ilave edilecek. Proje başvuruları 17 Haziran'da sona erecek.

Bu arada proje teklif çağrısı kapsamında desteklenmesi kabul edilen projeler, yeni bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Yapılacak sıralamada en yüksek puanı alan ilk üç proje ile jürinin seçtiği bir projeye bu yıl Samsun'da düzenlenecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ödül verilecek.

YENİ DESTEK MEKANİZMALARI OLUŞTURULACAK

KOSGEB, çevreyi ve yeşil kalkınmayı desteklerine adapte etmek için emisyon azaltılması dışında, daha demiz ve döngüsel ekonomiye geçiş, çevre kirliliği üreten sanayinin ortadan kaldırılması, enerji verimliliğinin artırılması gibi konularda ihtiyaçlar kapsamında yeni destek mekanizmaları da oluşturacak. Hatırlanacağı üzere KOSGEB, önceki ay açtığı çağrıyla KOBİ'lere "yeşil destek" de vermeye başlamıştı. Sanayide karbon emisyonlarını azaltacak, KOBİ'lerin verimliliğini artıracak "KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı" ile KOBİ'lerin motor ve enerji etüt giderleri karşılanacak. Daha önce Para Dergisi'nin sayfalarında detaylarına yer verdiğimiz bu destek programı kapsamında KOBİ'lere motor değişimine 100 bin TL'ye, verimliliğe 400 bin TL'ye kadar hibe destek sağlanıyor. Yıllık enerji tüketimi 500 TEP (ton eşdeğer petrol) değerinin altında olan yaklaşık 100 bin işletmenin destekten faydalanması bekleniyor.

"KOBİ'LERİMİZ BU FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRSİN"

Hasan Basri KURT / Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı

11. Kalkınma Planı'nda coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer alan ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına ülke gerçeklerini gözeten bir anlayışla katkı vermekte olduğu; gelişmekte olan ülke konumuna paralel şekilde, yeşil büyüme ve emisyon artış trendinin sınırlandırılması yönünde bir politika izlenmekte olduğu ve iklim değişikliğine uyum çabalarının önemini koruduğu belirtiliyor. Bu kapsamda KOSGEB olarak ülkemizin karbon emisyonunun azaltılması ve 2050 yılında sıfır karbon hedefine katkı sağlamak amacıyla Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı çerçevesinde "2022-01 Karbon Emisyonunun Azaltılmasına Yönelik Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin Desteklenmesi" çağrısına çıktık. İmalat sektörü ve bilgisayar programa faaliyetlerindeki KOBİ ölçeğindeki tüm işletmeleri, karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar ile karbon emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler konularında proje teklif çağrımıza başvurmaya davet ediyoruz. KOBİ'lerimizin, destek üst limiti 2 milyon TL olarak belirlediğimiz bu çağrı fırsatını iyi değerlendirmesini istiyoruz.

ÖNCELİKLİ AR-GE ALANLARINDA BAŞVURULAR KABUL EDİLECEK

TÜBİTAK 2022-2 BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı kapsamında, yeşil büyümeye hizmet eden öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularında yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecek. Çağrı kapsamında beş ana başlıkta iş fikirleri toplanacak. Bunlardan ilki; İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon Salımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar. Müsilajın oluşum mekanizmaları ile tetikleyen faktörlerin açığa çıkarılmasına yönelik iş fikirleri de bu kapsamda desteklenecek. Çağrı kapsamında desteklenecek diğer ana temalar "Temiz ve Döngüsel Ekonomi", "Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı", "Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım" ve "Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım" olacak.

10 YILDA BİN 948 TEKNOGİRİŞİM FİRMASINA BİGG DESTEĞİ

Geçen yıl yeşil büyüme konseptiyle açılan ilk "BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı" kapsamında 63 uygulayıcı kuruluş girişimcilere eğitim, mentorluk, kuluçka, iş birliği ağlarının kullanımı ve müşteri doğrulama desteklerini içerecek şekilde hızlandırıcı hizmeti sağladı. BiGG 2021-2 Yeşil Büyüme Çağrısına 969 girişimci iş fikri başvurusu yaptı. Bu başvurulardan 446 girişimci 63 uygulayıcı kuruluştan birinci aşama desteği aldı. Uygulayıcı kuruluşlar tarafından iş planına onay verilen 168 girişimcinin iş planları TÜBİTAK tarafından düzenlenen ikinci aşama panelleri kapsamında değerlendirildi. Akademisyenler, sanayiciler ve yatırımcılardan oluşturulan panel değerlendirmeleri sonucu 45 girişimcinin BiGG 2021-2 Yeşil Büyüme Çağrısı kapsamında ikinci aşama desteği alması uygun bulundu. Desteği almaya hak kazanan 45 girişimcinin şirket kuruluşlarını tamamlamasının ardından, Haziran ayı itibarıyla iş planlarını gerçekleştirmek için çalışmalarına başlayacak. Girişimcilerin firmalarını kurmaları sonrası 200 bin TL'ye kadar proje desteği sağlanacak. Bu arada 2012-2022 yılları arasında bin 948 teknogirişim firması BiGG desteği almaya hak kazandı.

BİZE ULAŞIN